4/2022: Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2022 – uravstemning

Publisert: 02/11/2022
Partene i KAs tariffområde ble 1. november 2022 enige om et anbefalt forslag til ny Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer for perioden 01.05.2022-30.04.2024.

Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 10. november 2022 klokken 11.00.

Det anbefalte forslaget følger i sin helhet som vedlegg til dette rundskrivet. Ny lønn skal ikke utbetales før etter at uravstemningen er avsluttet og oppgjøret godkjent av alle parter.

OBS: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke forhandles separat og har egen uravstemning.

Les hele rundskrivet her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone