01/2023: Pensjonistlønn i Den norske kirke pr. 1. januar 2023

Publisert: 05/01/2023
Pensjonistlønn økte til kr 233 pr. time fra 1. januar 2023.

Avlønning av alderspensjonister er regulert i Særavtale om pensjonsordninger for Den norske kirke. Det er der fastsatt at timelønnen skal tilsvare timelønn for tilsatte på pensjonistvilkår i staten. Denne økte til kr 233 pr. faktisk arbeidet time fra 1. januar 2023.

Ordningen med avlønning av alderspensjonister som engasjeres i hhv. fellesråd/menighetsråd og rettssubjektet Den norske kirke (rDnk) er for øvrig noe ulikt utformet. Se her særavtale om pensjon i Den norske kirke Del I § 3-2 for alderspensjonister som engasjeres på pensjonistvilkår i fellesråd/menighetsråd, og særavtalen Del III kapittel 1 for alderspensjonister som engasjeres i rDnk.

Eventuelle spørsmål om pensjonistavlønning kan rettes til arbeidsgiveravdelingen i KA.

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.

Ingrid B. Tenfjord
direktør

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone