LANDSRÅD 2023:

Her er KAs nye styreleder

Bjørg Tysdal Moe er ny styreleder i KA. Foto: KA
Publisert: 27/04/2023
Bjørg Tysdal Moe skal lede KAs styre de to neste årene.

– Det skjer så mye bra på denne sektoren, og KA spiller en sentral rolle i arbeidet med å gjøre virksomhetene i stand til å utføre oppdraget sitt på en best mulig måte. KA har også viktig en oppgave i å få fram betydningen av dette arbeidet, sier Bjørg Tysdal Moe.

Hun har vært medlem av KAs styre de to siste årene. Torsdag ettermiddag ble hun av et enstemmig landsråd valgt til styreleder for perioden 2023-2025.

Profesjonelle arbeidsgivere

KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kirkelige og ideelle virksomheter. Alle virksomheter i Den norske kirke er medlem av KA, men også organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper er blant de om lag 430 medlemmene.

– I likhet med mange andre sektorer har vi en utfordring med rekruttering. En del av svaret på den utfordringen er å være profesjonelle og dermed attraktive arbeidsgivere. En annen del av svaret handler om å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for virksomhetene. Begge disse oppgavene er sentrale i KAs oppdrag, sier den ferske styrelederen.

Lang politisk erfaring

Bjørg Tysdal Moe (69) har en lang karriere bak seg i politikken, blant annet som bystyrerepresentant og varaordfører i Stavanger, vararepresentant på Stortinget, nestleder i KrF og nestleder av KS’ hovedstyre.

I dag er hun blant annet representant i Rogaland fylkesting, leder i Stavanger kirkelige fellesråd, leder i Hinna menighetsråd og styreleder i Det Norske Misjonsselskap.

– For meg handler dette styreledervervet mye om å synliggjøre medlemsvirksomhetenes rolle og samfunnsoppdrag. Det snakkes mye om fellesskapsbygging og om å forebygge utenforskap. I våre virksomheter skjer jo virkelig dette, sier Moe.

Resten av styret

Med seg i styret de kommende to årene får hun Oddbjørn Eide (nestleder, gjenvalg), Aslak Wegge (vara i forrige periode), Gard Sandaker-Nielsen (gjenvalg), Solveig Kopperstad Bratseth (vara i forrige periode), Øystein Hagen (ny) og Aud-Karin Hovi (ny).

Vararepresentanter i det nye KA-styret er Lill Tone Grahl-Jacobsen (ny), Gunnar Tangvik (ny) og Anders Hovind (ny).

Mer om landsrådets møte 26.-27. april 2023:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone