Nytt medlem i KA: Kirkelig Dialogsenter Oslo

Tonje Kristoffersen fra Kirkelig Dialogsenter Oslo ønskes velkommen til KA av administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 24/11/2022
– Medlemskapet gir oss mulighet for kompetanseheving, rådgiving og bidrag til sikring av rammer for organisasjonen, sier daglig leder Tonje Kristoffersen.

– Vi har over lengre tid ønsket å melde oss inn i KA, og vi og er glade for at vi nå formelt er tatt inn som medlem, sier daglig leder i Kirkelig Dialogsenter Oslo, Tonje Kristoffersen.

– Kompetanseheving, rådgiving og sikre rammer

Styret i KA godkjente for noen uker siden søknaden fra Kirkelig Dialogsenter Oslo (KDO) om medlemskap i KA. Senteret har nå to ansatte som arbeider for «å gjøre tros- og livssynsdialog til en integrert del av arbeidet til menigheter og kristne institusjoner i Oslo bispedømme». Biskopen i Oslo er styreleder.

– For en liten organisasjon som KDO gir KA-medlemskap mulighet for kompetanseheving, rådgiving og bidrag til sikring av rammer for organisasjonen. Vi ser frem til videre utforsking av de mulighetene som KA-medlemskapet gir oss, sier Kristoffersen.

– Hører naturlig hjemme i KA

Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, er glad for å kunne ønske et nytt medlem velkommen.

– Kirkelig Dialogsenter Oslo hører veldig naturlig hjemme i KA, både med sin faglige profil og med sin tilknytning til Den norske kirke. Vi gleder oss til å bli bedre kjent med senteret og bistå med det de har behov for, sier hun.

Flere nye medlemmer

KA startet som Den norske kirkes arbeidsgiverorganisasjon, men har de senere årene fått en rekke medlemmer som ikke er en del av denne strukturen. KDO er det femtende såkalte organisasjonsmedlemmet i KA. Denne betegnelsen omfatter både organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper.

Tidligere i år meldte Det Norske Misjonsselskap seg inn i KA, og i fjor ble Kirkens SOS tatt opp som medlem.

Les mer om medlemskap i KA her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone