LANDSRÅD 2023:

KA skifter navn

Landsrådet vedtok torsdag at organisasjonens navn er Hovedorganisasjonen KA. Foto: KA
Publisert: 27/04/2023
– Vi følger opp våre egne ambisjoner og den sammensatte porteføljen som allerede finnes i KA, sier saksordfører Oddbjørn Eide.

KAs landsråd vedtok torsdag ettermiddag en ny setning i paragraf 1 i organisasjonens vedtekter: «Organisasjonens navn er Hovedorganisasjonen KA.»

– KA forholder seg til så mange forskjellige aktører på ulike felter at det klokt å ha et navn som ikke låser førsteinntrykket mer enn nødvendig, sier saksordfører Oddbjørn Eide.

Et mer dekkende navn

Siden 2015 har det vedtektsfestede navnet vært bare KA, mens det juridiske navnet (som ikke kan ha mindre enn tre bokstaver) har vært KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. I sakspapirene skriver styret at dette navnet har betydelige ulemper:

• Det blir ofte gjengitt feil: Det er langt og kronglete og blir svært ofte gjengitt feil og/eller forkortet av medlemmer, samarbeidspartnere, presse og politikere. Gamle varianter av navnet henger igjen hos mange. Denne situasjonen vanskeliggjør arbeidet med å skape en tydelig merkevare.

• Det er ikke dekkende: KA er i dag både mer enn en arbeidsgiverorganisasjon, og for langt flere virksomheter enn de som kan eller vil bli definert som kirkelige. Begrepene «arbeidsgiverorganisasjon» og «kirkelige virksomheter» er selvfølgelig treffende i svært mange sammenhenger, men de er likevel ikke dekkende for bredden av KAs virksomhet. KA har fagområder der verken arbeidsgiverforhold eller «kirkelig» er relevant for det som leveres. Dagens navn og tidligere versjoner av navnet skaper uklarhet og forvirring i en del situasjoner og kan i verste fall stå i veien for nye samarbeid, relasjoner og innmeldinger.

– Porteføljen har vokst

KA startet som arbeidsgiverorganisasjon for lokalkirken i 1990. Navnet var da Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, forkortet til KA.

– Det var et dekkende navn den gangen, men både virkeområdet og porteføljen har vokst kraftig i årene som har gått, påpeker Eide.

– Følger opp egne ambisjoner

Landsrådet vedtok for to år siden en strategiplan der begrepet «Hovedorganisasjon» står sentralt. I saksfremlegget til landsrådet het det:

«I arbeidslivet brukes begrepet gjerne om arbeidsgiverorganisasjoner med flere bransje- og/eller underforeninger. KA opererer i dag slik et langt stykke på vei, ved at vi eksempelvis har ulike valgregler for ulike medlemskategorier, et differensiert avtaleverk og ved at det er etablert ulike nettverk som omfatter spesifikke deler av medlemsmassen. Dette er en konsekvens av at vi opererer inn mot flere ulike «bransjer» eller deler av bransjer, slik en hovedorganisasjon gjerne gjør.»

– Ved å legge til «Hovedorganisasjonen» i organisasjonens navn, følger vi opp våre egne ambisjoner og den sammensatte porteføljen som allerede finnes i KA, sier Oddbjørn Eide.

Det nye navnet ble vedtatt mot én stemme. Selve vedtektsendringen var enstemmig.

Mer om landsrådets møte 26.-27. april 2023:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone