JOBB I KA:

Fast stilling i Trondheim: Jurist for offentlige anskaffelser

Programsekretariatet for Kirkebevaringsfondet vil ledes av Riksantikvaren med en stab lokalisert i Trondheim. I tillegg vil sekretariatet suppleres med ressurser fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet. Photo by Joshua Kettle on Unsplash
Publisert: 02/07/2024
Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning. KA søker en jurist med ekspertise innen offentlige anskaffelser som vil ha en viktig rolle i programsekretariatet.

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning, der 10 milliarder kroner skal benyttes til istandsetting av kulturhistoriske verdifulle kirkebygg. Programsekretariatet for Kirkebevaringsfondet vil ledes av Riksantikvaren med en stab lokalisert i Trondheim. I tillegg vil sekretariatet suppleres med ressurser fra Hovedorganisasjonen KA og Kirkerådet.

Gjennom Kirkebevaringsprogrammets arbeid for å bevare kulturhistorisk verdifulle kirkebygg, vil det være et økende behov for hjelp og veiledning innen offentlige anskaffelser og andre eiendomsrelaterte juridiske spørsmål. Kirkebyggene eies lokalt, og det er kirkeeier som inngår avtaler med leverandør om leveranser av forprosjekter og hovedprosjekter på byggene.

Som jurist i programsekretariatet i Trondheim, vil du være vår sterkeste ressurs på dette, i samspill med en advokat som sitter på KAs hovedkontor i Oslo. 

Les mer og søk senest 25. august.

Se også dette vikariatet med søknadsfrist 1. august: Jurist innen anskaffelses- og kontraktsrett 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone