KA har fått sitt første frikirke-medlem

Pastorparet i Vineyard Kristne Fellesskap Larvik, Aud-Mari Langegard og Odd Ivar Langegard, sammen med KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs. Menigheten er KA første medlem fra frikirkelandskapet. Foto: KA
Publisert: 27/02/2023
– Som selvstendig menighet har vi behov for bistand til å opptre som en profesjonell arbeidsgiver.

– Vi ser at vi trenger noen vi kan ringe til, noen som har oversikt, som er oppdatert, som vet hva vi må huske på og som har erfaring med hvordan man løser utfordringer i andre tilsvarende organisasjoner. Som selvstendig menighet uten en større organisasjon i ryggen har vi også behov for bistand til å opptre som en profesjonell arbeidsgiver. Innimellom dukker det opp juridiske spørsmål som det kan være kjekt å få belyst og få noen råd om, sier hovedleder i Vineyard Kristne Fellesskap Larvik, Odd Ivar Langegard.

Sammen med kona Aud-Mari Langegard utgjør han pastorparet i menigheten som like før jul i fjor ble det første kirkesamfunnet utenfor Den norske kirke til å bli medlem i KA.

– Større interesse fra andre trossamfunn

– KA har i lang tid vært åpen også for andre trossamfunn enn Den norske kirke. Vi oppfattes nok av mange likevel fortsatt som en arbeidsgiverorganisasjon for Den norske kirke, men merker samtidig større interesse også fra andre trossamfunn om medlemskap. Vi synes denne utviklingen er veldig positiv og ønsker vårt nye medlem hjertelig velkommen til oss, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

KA startet som organisasjon for fellesrådene i Den norske kirke, men er økumenisk forankret og åpen for alle virksomheter med kirkelig/kristen tilknytning.

– Den norske kirke og frikirkene har mye til felles på de områdene vi jobber mest med. Dette handler om å være arbeidsgiver og de kravene som stilles til denne rollen, om rammevilkår og myndighetskontakt, om eiendomsforhold og for noen om drift av barnehage – blant annet, sier KA-sjefen.

Engasjerer seg i lokalsamfunnet

– Vi synes det er fint at KA engasjerer seg politisk, følger med og kanskje får politikere til å se ting fra vår synsvinkel, sier Langegard.

Menigheten Vineyard Kristne Fellesskap Larvik har eksistert i 25 år, har 66 medlemmer og driver en åpen barnehage. Odd Ivar Langegard forteller at menigheten ønsker å engasjere seg i lokalsamfunnet.

– Vi prøver å være litt lim mellom ulike kulturer og sosiale lag. Om sommeren har vi for eksempel åpne pikniker i en park annenhver onsdag sammen med Frelsesarmeen. Vi er veldig glad i å fremme samarbeid mellom trossamfunn, sier han.

Han nevner også åpen middag før jul, Hallovenn og jule- og nyttårsfeiring.

– Vi samler ofte folk og familier med svært ulik bakgrunn, og det er veldig gøy se den miksen vi får, sier Langegard.

Teologisk «i midten»

Vineyard-nettverket i Norge består av ti selvstendige trossamfunn. Bevegelsen oppstod i USA.

«Vineyard er en internasjonal evangelisk menighetsplantingsbevegelse som oppstod i California tidlig på 80-tallet, men som nå finnes spredt over det meste av verden. Vi ser på oss selv som en brikke i Guds store puslespill, og ønsker å bygge fellesskap som med senkede skuldre ønsker å utforske mer om hva Gud har for oss», heter det på den norske nettsiden.

Odd Ivar Langegard sier at Vineyard er «i midten» teologisk, men «utfordrer hverandre på å leve evangeliet helt ut».

– Jesus gir oss et eksempel å følge i det daglige, men er enda mer en relasjon å leve i, sier han.

Uformelle samlinger

Menigheten har jevnlige husgrupper og bønnegrupper og arrangerer hobbygrupper, Alpha-kurs og temamøter. Gudstjenesten omtaler han som «uformelle samlinger», bestående av fire elementer: Lovsang, pause, formidling og mulighet for forbønn.

– Blant annet har vi en pause midt i gudstjenesten, der vi forsøker å se hverandre. Noen vil nok definere oss som en karismatisk menighet, men vi har også en del elementer som ikke er helt typisk for det, for eksempel ved at vi er inspirert av retreat og tidebønn. Vi ser på det som en måte å lytte til Gud i våre liv og komme dypere.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone