LANDSRÅD 2023:

Toppe roste samarbeidet med KA

God stemning: Kjersti Toppe besøkte KAs landsråd på åpningsdagen onsdag. Foto: KA
Publisert: 26/04/2023
Det var en lyttende statsråd Kjersti Toppe (Sp) som besøkte KAs landsråd.

– Jeg opplever samarbeidet med KA som veldig godt og tillitsfullt. Det er helt unikt, uttalte barne- og familieminister Toppe da hun talte til landsrådet på onsdagens åpningsmøte.

Hun understreket dette ved å trekke frem dialogen med regjeringskolleger.

Viktig tillitsforhold

– De tror nesten ikke på meg. «Kan dere virkelig lufte saker åpent med dem?», spør de, sa statsråden fra talerstolen.

– KA skal ha stor honnør for dette. Det er veldig bra at vi kan ha det tillitsforholdet i saker som opptar sektoren, fortsatte Toppe.

Statsråden takket KA for jobben som gjøres.

– Jeg vil også takke for samarbeidet vi har og skal ha videre, sa hun.

Lyttet til behov og bekymringer

I forbindelse med besøket tok Toppe seg tid til en «spørretime» med forhåndsforberedte spørsmål fra medlemmene i KA. Representanter fra både bispedømmer, fellesråd og et par av organisasjonsmedlemmene fikk komme til ordet med sine spørsmål.

Ministeren lyttet og besvarte spørsmål med et bredt spekter temamessig. Både bekymring for frivilligheten, eiendomsspørsmål, strømpriser, kirkedemokratiet og kirken og organisasjonenes rolle i samfunnet sto på agendaen.

Viste til plattformen

Toppe viste at hun hadde både innsikt i og forståelse for flere av spørsmålene som kom.

– I Hurdalsplattformen slår vi fast at vi ønsker et livsynsåpent samfunn, og vi må unngå en berøringsangst overfor kirken, tros- og livssynssamfunn og de frivillige, svarte hun blant annet på et spørsmål som ble stilt av Finn Huseby på vegne av Karin-Elin Berg. Temaet var ivaretakelse av kirkens kompetanse og kunnskap.

Flere av spørsmålsstillerne gav uttrykk for at de opplevde en genuin interesse fra statsrådens side.

Mer om landsrådets møte 26.-27. april 2023:

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone