Tillitsvalgte og innsyn i lønnsopplysninger – taushetserklæring

Publisert: 14/11/2022
Innsyn og utlevering av i lønnsopplysninger er deling av personopplysninger etter personvernlovgivningen. Arbeidsgiver kan ikke uten behandlingsgrunnlag dele disse opplysningene med andre.

Frem til 1.1.2021 hadde Den norske kirke (Dnk) dette via hjemmel i kirkeloven hvor det var bestemt at Dnk skulle følge offentleglova og forvaltningsloven. I offentleglova er det hjemmel for å dele lønnsopplysninger.

Da kirkeloven ble opplevet fra 1.1.2021 var det ikke lenger noen lovbestemmelse som påla Den norske kirke å følge offentleglova. Lovhjemmel for å gi innsyn i lønnsopplysninger var således bortfalt.

Kirkemøtet vedtok imidlertid at Dnk skal følge offentleglova og forvaltningsloven. Dette vedtaket strekker seg så langt det ikke er i strid med annen lovgiving og gir ikke grunnlag for å sette personopplysningsloven til side. Reglene om innsyn og utlevering av lønnsopplysninger må derfor følge de reglene som gjelder for dette i privat sektor.

Tillitsvalgte som skal få innsyn og utlevert lønnsopplysninger må signere en taushetserklæring. Mal for dette finner du her (.doc). Tillitsvalgte skal ikke dele opplysningene med andre og må oppbevare opplysningene sikkert. Opplysningene skal også slettes når forhandlingen er avsluttet og for øvrig overholde de krav som følger av personopplysningsregelverket.

Arbeidsgiver skal informere ansatte om at lønnsopplysninger vil bli utlevert til tillitsvalgte og at de kan protestere på utleveringen. Se mer i vårt rundskriv 05/22 om lokale lønnsforhandlinger og på Datatilsynets nettside om utlevering av lønnsopplysninger i privat sektor

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone