Nesten halvparten av fellesrådene får tilskuddskutt

Administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs. Foto: KA
Publisert: 12/12/2020
– Bekymringsfullt og alvorlig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

En undersøkelse KA har gjennomført blant de kirkelige fellesrådene denne uken, tyder på at mange vil få en trangere økonomi framover. På spørsmålet «Ligger det inne kutt i tilskuddet til kirkelig fellesråd i kommunens budsjett for 2021?» svarer 45 prosent ja.

Av disse oppgir halavparten at kuttet er på mindre enn 5 prosent, mens resten må ta et større kutt. Hver sjuende kommune er forespeilet kutt på mer enn 10 prosent sammenlignet med 2020.

– Kommuner i en vanskelig økonomisk situasjon

«De er en svært krevende situasjon som utfordrer virksomheten», skriver en av respondentene.

– Dette er alvorlig, og vi er bekymret. Mange kommuner er i en vanskelig økonomisk situasjon etter dette spesielle året, og det vil nødvendigvis også kunne ramme kirken. Vårt forsøk på å finne en helhetlig løsning i hovedtariffoppgjøret må ses i sammenheng med dette, sier administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, Marit Halvorsen Hougsnæs.

Fra 1. januar 2021 er det den nye trossamfunnsloven som regulerer Den norske kirkes virksomhet samt forholdet mellom kirke og stat/kommune. Paragrafen som regulerte kommunens finansieringsansvar for den lokale kirke er formulert annerledes enn i kirkeloven, men innholdet er det samme: «Kommunenes finansieringsansvar er videreført med nye ord» heter det i et brev som Barne- og familiedepartementet sendte til norske kommuner forrige uke.

– Be om et møte med kommunen

Marit Halvorsen Hougsnæs i KA oppfordrer kirkelige fellesråd til å be om et møte med politisk ledelse i kommunen i anledning avklaringen fra departementet. Hun viser til brevet fra departementet:

«Samspillet mellom kirken og kommunen innebærer at både kirken og kommunen har et selvstendig ansvar for å ta initiativ til regelmessige møter og utvikle budsjettprosesser som sikrer god gjensidig informasjon, herunder drøfting og klargjøring av de forutsetninger både kirken og kommunen mener må legges til grunn i budsjettarbeidet», heter det der.

– Brevet kom midt i innspurten på kommunenes budsjettprosesser. Ta et møte og drøft hva dette betyr. Det er viktig å peke på at kommunens forpliktelser ikke endres ved overgangen til ny lov, sier hun.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone