Tono avstår fra strømme-avgift til «krisen er over»

Foto: KA
Publisert: 16/03/2020
Vanligvis skal det betales for all musikk som formidles via digitale plattformer, også i gudstjenester. Nå innfører opphavsrettsorganisasjonen Tono et unntak.

Oppdatering 14. mai 2020: Snart er det slutt på gratis strømming fra gudstjenester

I forbindelse med at alle gudstjenester i Den norske kirke og mange andre kirkesamfunn er avlyst i forbindelse med koronapandemien, er det flere som melder at de vil overføre gudstjeneste på Facebook og/eller egen nettside.

Opphavspersonene har krav på godtgjørelse hver gang deres verk brukes/fremføres, og dette gjelder også i kirken. For vanlig gudstjenestebruk er dette ordnet i en særskilt avtale mellom staten og Tono, som forvalter opphavsretten på vegne av komponister og tekstforfattere. Avtalen omfatter imidlertid ikke overføring på nett/TV. Normalt betyr dette at hver gudstjeneste meldes inn til Tono på forhånd og betales for (300 kroner) i etterkant. Prosedyren er beskrevet i anbefalte retningslinjer for strømming av gudstjenester, som KA og Kirkerådet lanserte høsten 2019.

Tono: – Formalitetene får vi ta senere

I forbindelse med koronapandemien har imidlertid Tono sendt følgende uttalelse til KA og Kirkerådet:

«Behovet for å unngå større ansamlinger av mennesker rammer også gudstjenester og andre livssynssammenhenger. Live streams av slike arrangementer er også en type musikkbruk Tono normalt lisensierer. Likevel, i den situasjon Norge nå står i er Tonos holdning at det viktigste nå er at menighetene kommer i gang med sine livestrømminger. Formalitetene får vi ta senere.

Siste avholdte gudstjeneste kan ligge tilgjengelig i én uke frem til neste gudstjeneste gjøres tilgjengelig.

Ønsker menighetene å videreføre et slikt tilbud også når krisen er over vil det være naturlig at de får sine live streams lisensiert av Tono på ordinært vis.»

Selv om det ikke kreves vederlag, skal bruken rapporteres til Tono på dette skjemaet.

Gjelder ikke for kommersielle tiltak

I et intervju med Vårt Land gjør kommunikasjonssjef Willy Marthinsen det klart at det er innført et unntak:

– Nå må menighetene bare komme i gang med dette, og så får de lov til å gjøre dette av Tono uten at de trenger å innhente en lisens fra oss i denne situasjonen.

Unntaket gjelder også for konserter som gjøres gratis tilgjengelig:

– Så lenge det er idealistisk preget, sier vi at folk kan regne det som lisensiert under vår Facebook-avtale. Lager man kommers av dette blir det naturligvis en annen sak, sier Marthinsen til Vårt Land.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone