Tono avstår fra strømme-avgift til «krisen er over»

Foto: KA
Publisert: 16/03/2020
Vanligvis skal det betales for all musikk som formidles via digitale plattformer, også i gudstjenester. Nå innfører opphavsrettsorganisasjonen Tono et unntak.

I forbindelse med at alle gudstjenester i Den norske kirke og mange andre kirkesamfunn er avlyst i forbindelse med koronapandemien, er det flere som melder at de vil overføre gudstjeneste på Facebook og/eller egen nettside.

Opphavspersonene har krav på godtgjørelse hver gang deres verk brukes/fremføres, og dette gjelder også i kirken. For vanlig gudstjenestebruk er dette ordnet i en særskilt avtale mellom staten og Tono, som forvalter opphavsretten på vegne av komponister og tekstforfattere. Avtalen omfatter imidlertid ikke overføring på nett/TV. Normalt betyr dette at hver gudstjeneste meldes inn til Tono på forhånd og betales for (300 kroner) i etterkant. Prosedyren er beskrevet i anbefalte retningslinjer for strømming av gudstjenester, som KA og Kirkerådet lanserte høsten 2019.

Tono: – Formalitetene får vi ta senere

I forbindelse med koronapandemien har imidlertid Tono sendt følgende uttalelse til KA og Kirkerådet:

«Behovet for å unngå større ansamlinger av mennesker rammer også gudstjenester og andre livssynssammenhenger. Live streams av slike arrangementer er også en type musikkbruk Tono normalt lisensierer. Likevel, i den situasjon Norge nå står i er Tonos holdning at det viktigste nå er at menighetene kommer i gang med sine livestrømminger. Formalitetene får vi ta senere.

Siste avholdte gudstjeneste kan ligge tilgjengelig i én uke frem til neste gudstjeneste gjøres tilgjengelig.

Ønsker menighetene å videreføre et slikt tilbud også når krisen er over vil det være naturlig at de får sine live streams lisensiert av Tono på ordinært vis.»

Gjelder ikke for kommersielle tiltak

I et intervju med Vårt Land gjør kommunikasjonssjef Willy Marthinsen det klart at det er innført et unntak:

– Nå må menighetene bare komme i gang med dette, og så får de lov til å gjøre dette av Tono uten at de trenger å innhente en lisens fra oss i denne situasjonen.

Unntaket gjelder også for konserter som gjøres gratis tilgjengelig:

– Så lenge det er idealistisk preget, sier vi at folk kan regne det som lisensiert under vår Facebook-avtale. Lager man kommers av dette blir det naturligvis en annen sak, sier Marthinsen til Vårt Land.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone