Retningslinjer for strømming av gudstjenester

Publisert: 20/11/2019
KA og Kirkerådet har sammen utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring/strømming av gudstjenester.

Om menigheten: (denne delen av retningslinjene er oppe til ny vurdering etter innspill fra Datatilsynet)

 • En gudstjeneste er i utgangspunktet en offentlig handling der tilstedeværende må være innforstått med at filming kan forekomme.
 • Vi anbefaler imidlertid at det både henges opp informasjon om overføringen ved inngangen og at det informeres muntlig før selve gudstjenesten starter. Det bør samtidig opplyses hvor man kan sette seg for ikke å bli eksponert. Dette kan også merkes fysisk med skilt/lapper i benkene.
 • Alt som skjer i gudstjenesten er en del av den offentlige handlingen, og det er derfor ingen spesielle handlinger som ikke kan filmes og overføres.
 • Vi oppfordrer imidlertid til å unngå nærbilder av barn, inkludert dåpsbarn. Vi anbefaler også å be om samtykke til overføring av dåp fra dem som er involvert, slik at den gledelige begivenheten ikke overskygges av eventuelle reaksjoner på filmingen.
 • Som hovedregel anbefaler vi at nattverd vises bakfra i form av et oversiktsbilde.
 • Punktene over har også en praktisk side: Dersom man passerer grensen mellom situasjon og nærbilde ved for eksempel dåp og nattverd, vil man av personvernhensyn trenge samtykke for å kunne lagre opptak.

Om ansatte:

 • Å jobbe i kirken innebærer offentlig eksponering i gudstjenesten, også dersom gudstjenesten overføres på nett eller via andre kanaler. Vi anbefaler likevel at temaet luftes åpent og at de som vegrer seg for slik eksponering får slippe dersom dette er praktisk mulig.
 • Lagring av opptak vil som regel innebære lagring av personopplysninger. Dette må det derfor samtykkes aktivt til.

Om bruk av musikk:

 • Overføring av musikk forutsetter avtale med rettighetshavernes organisasjon Tono. For samtidig og uendret strømming av gudstjenester på nettside, Facebook eller lignende, koster 300 kroner per gang. Det har ingen betydning om overføringen er fritt tilgjengelig eller til et begrenset publikum, slik som for eksempel et aldershjem eller en lukket Facebook-gruppe.
 • Send en e-post til online@tono.no i forkant av gudstjenesten, gjerne en uke før, med tid og sted og kort beskrivelse av arrangementet. Få med navn på sokn/virksomhet, organisasjonsnummer, fakturaadresse og kontaktperson. Tono tar kontakt tilbake ved behov for ytterligere opplysninger.
 • Ordningen gjelder ikke for overføring av konserter. Her må det tas kontakt med Tono for individuell vurdering og prissetting.
 • Dersom all musikken som overføres er skrevet av personer som har vært døde i minst 70 år, trengs det ingen avtale.

Overføring av og til eller alltid:

 • I noen tilfeller er det slik at det etableres en permanent ordning der alle gudstjenester for eksempel overføres til sykehjemmet. Dersom det er snakk om en permanent ordning, er det (kanskje) noe som bør være med i lokal grunnordning for gudstjenesten. Denne vedtas av menighetsrådet og godkjennes av biskopen. (Se Alminnelige bestemmelser for Ordning for hovedgudstjenesten under avsnitt C nr. 67 vedr. praktiske forhold. Her nevnes blant annet privat fotografering, lyd- og bildeopptak samt andre faste rutiner.)

KA/Kirkerådet, november 2019

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone