Retningslinjer for strømming av gudstjenester

Publisert: 20/11/2019
KA og Kirkerådet har sammen utarbeidet anbefalte retningslinjer for overføring/strømming av gudstjenester.

Oppdatert februar 2021

Se også spørsmål og svar lengre ned på siden.

Om menigheten

 • Vi anbefaler at det både henges opp informasjon om overføringen ved inngangen og at det informeres muntlig før selve gudstjenesten starter. Det bør samtidig opplyses hvor man kan sette seg for ikke å bli eksponert. Dette kan også merkes fysisk med skilt/lapper i benkene.
 • Alle som vises på strømmingen på en slik måte at de kan gjenkjennes, må gi samtykke til dette på forhånd. (Se forslag til skjema: word eller pdf).
 • Alt som skjer i gudstjenesten er en del av den kirkelige handlingen, og det er derfor ingen spesielle handlinger som ikke kan filmes og overføres. Vi oppfordrer imidlertid til å unngå nærbilder av barn, inkludert dåpsbarn.
 • Som hovedregel anbefaler vi at nattverd vises bakfra i form av et oversiktsbilde. Det bør unngås nærbilder av personer som mottar nattverd.

Om ansatte

 • Dersom en ansatt skal kunne pålegges å delta i en strømmet gudstjeneste på en slik måte at vedkommende er gjenkjennelig i bildestrømmen, må strømmingen være nødvendig for å oppfylle virksomhetens formål. Dette vil for eksempel være dersom gudstjenesten kun kan gjennomføres som digital handling og/eller dersom menigheten har strømming av gudstjenester som en innarbeidet ordning, del av sin strategi/virksomhetsplan og/eller lokal grunnordning for gudstjenesten.
 • Vi anbefaler at temaet tas opp med aktuelle jobbsøkere og at medvirkning i strømmede gudstjenester/kirkelige handlinger tas inn i stillingsinstrukser ved nyansettelser og revisjoner.
 • Dersom opptaket skal lagres (ut over en rimelig minimumstid), krever dette en egen begrunnelse (databehandlingsgrunnlag).

Om bruk av musikk og tekst

 • Overføring av musikk (som fremføres der og da) forutsetter avtale med Tono, som representerer komponister og tekstforfattere. Samtidig og uendret strømming (direktesending) av gudstjenester på nettside, Facebook eller lignende, koster 300 kroner per gudstjeneste. (Opptak kan ligge ute i 7 dager - dette koster 500 kroner i tillegg).
 • Send en e-post til online@tono.no i forkant av gudstjenesten, gjerne en uke før, med tid og sted og kort beskrivelse av arrangementet. Få med navn på sokn/virksomhet, organisasjonsnummer, fakturaadresse og kontaktperson. Tono tar kontakt tilbake ved behov for ytterligere opplysninger. Se også 3 steg for klarering av gudstjenester på nett på Tonos nettside.
 • Dersom all musikken som overføres er skrevet av personer som har vært døde i minst 70 år, trengs det ingen avtale.
 • Menigheter i Den norske kirke har i utgangspunktet anledning til å formidle sang-/salmetekst, for eksempel ved undertekst på sendingen ("supring") eller ved at skjerm/vegg med tekst filmes. Det er likevel visse begrensninger, se avtalen mellom KA og Kopinor for detaljer.

 

Spørsmål og svar

Hvorfor må de som kan gjenkjennes på strømmingen gi sitt samtykke?
Et bilde der en person er gjenkjennelig, regnes som en personopplysning. Kirken kan ikke behandle personopplysninger uten gyldig behandlingsgrunnlag (begrunnelse) og i dette tilfellet også samtykke.

Hva er behandlingsgrunnlaget?
Den norske kirke behandler personopplysninger i allmennhetens interesse med behandlingsgrunnlag i personvernforordningens artikkel 6 (1) (e), artikkel 9 (2) (g) og i overensstemmelse med folkeretten og EØS-retten. 

Hvordan bør samtykke gis?
Det er behandlingsansvarlig, i dette tilfellet soknet, som må kunne dokumentere at samtykke er gitt. Det tryggeste er derfor å be om skriftlig samtykke. Av teksten bør det fremgå hva formålet med behandlingen er (se neste spørsmål), hvilke personopplysninger som behandles (bilder) og når/om opplysningene slettes. Se forslag til skjema i andre kulepunkt i avsnittet "Om menigheten" over.

Er kirken ansvarlig når lokalavisen overfører gudstjenester eller andre kirkelige handlinger?
Nei. Pressen har fullt ansvar for det de publiserer. Redaksjonell virksomhet er for øvrig ikke omfattet av personvernlovgivningen.

Er kirken ansvarlig når et begravelsesbyrå strømmer en seremoni?
Nei. Dette er i utgangspunktet en sak mellom byrået og de pårørende, som betaler for denne tjenesten. Begravelsesbyrået har dessuten ansvar for å innhente samtykke fra de kirkeansatte som får sine personopplysninger behandlet gjennom en slik strømming.

Har det noe å si om strømmingen er åpen for alle eller om den bare går til institusjon eller på en lukket Facebook-gruppe?
Nei. Kriteriene for hva som er behandling av personopplysninger påvirkes ikke av antall mennesker som har tilgang til strømmingen. Det samme gjelder for Tono-vederlag, som skal betales uavhengig av antall (potensielle) seere.

Inkluderer Tono-vederlaget avspilling av innspilt musikk?
Nei, dette er ikke en del av avtalen.

Kan opptak av gudstjenester ligge tilgjengelig på nett?
Da må de som eksponeres ha gitt eksplisitt samtykke til dette. Dette koster normalt også ekstra (se punktet "Om bruk av musikk").

Kan salmesangen tekstes?
Ja, se fjerde kulepunkt under "Om bruk av musikk og tekst".

Har du andre spørsmål? Send oss en e-post!

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone