Håndtering av lik ved påvisning av eller mistanke om koronasmitte

Bildet er fra Horg gravplass i Trøndelag. Foto: KA
Publisert: 03/03/2020
Gravplassforvalter må ta de samme forholdsregler som lege og begravelsesbyrå ved dødsfall knyttet til smittsom sykdom.

KA har vært i kontakt med Folkehelseinstituttet vedrørende mulighet for smitte ved behandling av lik som har vært utsatt for koronasmitte. Det er ikke opplyst at kister representerer noen smittefare.

Dersom forvaltningen skal være i direkte nærkontakt med koronasmittede lik, skal man imidlertid følge de retningslinjer som er gitt til helsepersonell, opplyser direktør i avdeling for kirkebygg og gravplassforvaltning, Randi Moskvil Letmolie.

Vi viser også til Forskrift om transport, håndtering og emballering av lik samt gravferd som omhandler rutiner ved fare for smitte. I § 1-3 Ansvar heter det:

Lege som skriver legeerklæring om dødsfall, skal varsle kommunelegen og den som henter liket dersom dødsfallet skyldes en mistenkt eller påvist smittsom sykdom som gjør at det må tas særlige forholdsregler for å unngå overføring av smitte, jf § 2-1. Dette gjelder også hvis avdøde hadde eller det foreligger mistanke om slik sykdom, men døden inntraff av annen årsak.

Begravelsesbyrå som får i oppdrag å utføre transport, håndtering og emballering av lik, skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften overholdes for såvidt angår byråets tjenester. Tilsvarende gjelder for den som forestår gravferd, evt. åpning av grav og flytting av lik.

Den som har forvaltningsansvaret for institusjon, gravkapell e.l. hvor lik håndteres, emballeres eller oppbevares, skal sørge for at bestemmelsene i denne forskriften følges for såvidt angår de handlinger som finner sted i dennes lokaler.

Det er jf §2-1 siste ledd Helsedirektoratet som angir hvilke sykdommer/tilstander som medfører særlig smittefare ved håndtering og emballering av lik eller åpning av kiste. De angir også hvilke forhåndsregler som må tas ved ulike sykdommer/tilstander.

KAs anbefaling er:

  • Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger nøye
  • Ta kontakt med kommunelege for gjensidig informasjon og rutiner jf forskriften
  • Skriftliggjør egen beredskap
  • Snakk med de ansatte
  • Ta gjerne kontakt med aktuelle begravelsesbyråer for gjensidig informasjon og rutiner

KA vil komme med mer informasjon dersom det kommer nye opplysninger i saken.

LES OGSÅ: Håndtering av begravelser og bisettelser

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone