KAs korona-sjekkliste for kirkelige virksomheter

Foto: Christian Roar Pedersen, 23203099/Aalborg Stift/CC BY 2.0
Publisert: 09/03/2020
KA oppfordrer til risiko- og sårbarhetsanalyse av alle deler av virksomheten.

Oppdatering 12. mars: Bispemøtet og Kirkerådet ber alle menigheter avlyse gudstjenester og andre aktiviteter fram til og med 26. mars.

Alle virksomheter må å gjøre en løpende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) av sitt beredskapsarbeid. Samtidig er det viktig å følge med på nasjonale (FHI) og lokale instansers (kommunelegens) anbefalinger, råd og pålegg.

Ansamling av mennesker vil alltid utgjøre en smitterisiko. Bevissthet rundt renhold og hygiene vil kunne forebygge smitte.

KA har utarbeidet en kort liste over områder som det er lurt å gjøre en lokal risikovurdering på. Listen er ikke uttømmende:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Andre arrangementer (konserter, menighetskvelder, foredrag osv.)
 • Arrangementer for eldre
 • Leirer (påskeleir osv.)
 • Hjemmebesøk og besøk på institusjoner
 • Renholdsrutiner (nattverdsutstyr, kirkerom, benker)

Eksempel på konkret risikovurdering:

 • Aktivitet: Gjennomføring av nattverd
 • Sannsynlighet for at noen med koronasmitte deltar: stor
 • Scenario: Vi har 50 særkalker og regner med at antall nattverdsgjester vil overstige dette. Det betyr at kalker må hurtigvaskes i sakristiet.
 • Sannsynlighet for overføring av smitte: middels sannsynlig
 • Konsekvensen av at smitte kan overføres: kritisk

Spørsmål til vurdering: Er dette en risiko virksomheten kan leve med eller ikke? Hvis ikke må det settes inn tiltak.

Figuren under viser matrise for helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Den vertikale aksen angir sannsynlighet for at en uønsket hendelse inntreffer. Den horisontale aksen angir alvorlighetsgrad. Dersom matrisen gir rødt svar ved analyse av en aktivitet, må det settes i verk tiltak.

Les mer om risiko- og sårbarhetsanalyse i KAs beredskapsveileder.

KAs korona-sjekkliste for kirkelige virksomheter

 

 

 

 

 

Se også våre andre artikler om koronautbruddet:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone