Strømmer innhold fra kirken i halvparten av kommunene

Skjermdump fra Facebook-overført gudstjeneste i Nærbø kirke i Rogaland.
Publisert: 02/04/2020
Pandemien har ført til en eksplosiv økning i tilbudet om gudstjenester og andakter på nett.

– Dette er ganske enkelt en eksplosjon, og det er veldig gøy å se. Visjonen «Kirke på nett» er plutselig blitt virkelighet, sier kommunikasjonsdirektør i KA, Trygve W. Jordheim.

En undersøkelse gjennomført i månedsskiftet februar/mars viste at jevnlig overføring av gudstjenester på nett/tv bare fant sted i 7 prosent av kommunene. Etter at alle gudstjenester ble avlyst på ubestemt tid i forbindelse med regjeringens smittevernstiltak som ble offentliggjort 12. mars, er tilbudet mangedoblet.

– Har handlet raskt og spontant

Forrige uke gjorde KA en ny rundspørring blant kirkevergene. På spørsmålet «Har menigheter i ditt fellesrådsområde direkteoverført og/eller publisert opptak av gudstjenester, andakter eller lignede de siste to ukene?», svarer nesten halvparten ja (48,2 prosent).

– Et stort antall menigheter har handlet raskt og spontant og kastet seg ut i noe som for mange var nytt, ukjent og kanskje litt skummelt. All mulig ros til ansatte og frivillige som har besvart unntakstilstanden i land og kirke på en konstruktiv måte, sier Jordheim.

Ytterligere en tredel (33,7 prosent) av kirkevergene svarer at det finnes planer om strømming og/eller opptak av kirkelig aktivitet i én eller flere av menighetene i kommunen. Dersom dette realiseres, vil minst 4 av 5 nordmenn ha tilgang på et lokalprodusert kirkelig tilbud på nett.

Et variert tilbud

Det vanligste tiltaket som er satt i verk rundt i landet, er publisering av korte andakter spilt inn på forhånd. Direkteoverført andakt med opptak tilgjengelig i ettertid er også vanlig, fulgt av gudstjenester, enten i opptak eller direkteoverført.

Jordheim i KA understreker at det kirkelige tilbudet på nett er variert og mangfoldig – alt fra flerkameraproduksjoner med egen lydmiks til enkle telefonstrømminger.

– Det har sikkert vært – og kommer fortsatt til å være – en del prøving og feiling og ymse kvalitet på disse produksjonene, men det viktige nå er at man bruker anledningen til å eksperimentere, finne sin form og gjøre en lokal vurdering av hvor mye ressurser det er riktig å legge inn i dette. Forhåpentlig kan erfaringene og lærdommene føre til en mer tilstedeværende kirke i digitale kanaler etter at verden er tilbake til det normale, sier han.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone