Frivilligheten får kutt – stabilt for organisasjonene

Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB) får videreført tilskudd til sitt lydbibliotek gjennom statens tilskudd til Nasjonalbiblioteket. Foto: KABB
Publisert: 12/10/2021
Avtroppende regjering foreslår kutt i momskompensasjonen for frivilligheten, mens organisasjonsmedlemmene i KA får videreført sine tilskudd.

– Vi er fornøyde med at de fleste av våre medlemmer opplever en videreføring av sine tilskudd for 2022, sier direktør for sektorpolitikk og styring, Marit Brandt Lågøyr i KA.

– Men vi er skuffet over at regjeringen kutter i momskompensasjonen til frivillig sektor.

Da regjeringen Solberg offentliggjorde sitt siste statsbudsjett tirsdag formiddag, ble det klart at regjeringen bevilger om lag 50 millioner mindre til momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 2022 enn i år.

– Bør være tiden for å satse på frivillige organisasjoner

Regjeringen hevder at mindre aktivitet i 2021 grunnet pandemien ikke gir grunnlag for en høyere bevilgning. Mens momskompensasjonen i 2020 dekket 81 prosent av søkernes momsutgifter, har den påtroppende regjeringen Støre varslet at de vil gi full momskompensasjon for frivilligheten.

– 2022 er frivillighetens år, og dette bør være tiden for å satse på frivillige organisasjoner. Vi er overrasket over at regjeringen ikke gjør mer, særlig når den påtroppende regjeringen har vært så offensiv, sier Marit Brandt Lågøyr.

– Vi regner med dette er noe den nye regjeringen vil ta tak i umiddelbart.

Videreføring for studieforbundene, Kirkeakademiene og KABBs bibliotek

Tre av KAs medlemmer som blir direkte berørt av statsbudsjettet, er Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB), Norske Kirkeakademier og K-Stud, Kristelig studieforbund. KABB får et tilskudd til sitt lydbibliotek gjennom statens tilskudd til Nasjonalbiblioteket. Tilskuddet, på 3,7 millioner er videreført for 2022.

Det samme er tilskuddet til studieforbundene gjennom Kulturdepartementet. Her ble det bevilget 163 millioner i år, noe som justeres til 166 millioner for 2022. Også tilskuddet til studieforbundenes paraplyorganisasjon, Voksenopplæringsforbundet, videreføres.

Norske Kirkeakademier er inne på statsbudsjettet gjennom fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål. Regjeringen foreslår et tilskudd på 2,15 millioner for 2022, en justering fra 2,1 millioner i 2021.

KA er glad for en videreføring av disse budsjettpostene for våre medlemmer. Dette er virksomheter som er avhengig av stabile tilskudd for å kunne jobbe langsiktig, og dette gir mulighet til å videreføre godt arbeid, sier Marit Brandt Lågøyr.

Les flere saker om statsbudsjettet

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone