Skuffet over manglende satsing på kirkebygg

– Det er svært beklagelig at regjeringen ikke prioriterer de kulturhistorisk viktige kirkebyggene høyere i en tid der Stortinget er enige om en storsatsing på disse kulturskattene, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Marit Brandt Lågøyr. Foto: KA
Publisert: 12/10/2021
Regjeringen kutter «Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg» fra 60 til 20 millioner. – Vi setter vår lit til Sp og Ap, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

– Det er svært beklagelig at regjeringen ikke prioriterer de kulturhistorisk viktige kirkebyggene høyere i en tid der Stortinget er enige om en storsatsing på disse kulturskattene, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Marit Brandt Lågøyr.

På budsjettposten «Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg» (kap. 882, post 61) har regjeringen foreslått knappe 20 millioner i 2022. I år var det satt av nesten 60 millioner på samme post.

– Behovet for en satsing er skrikende. Her setter vi vår lit til at Senterpartiet og Arbeiderpartiet retter opp dette i sin tilleggsproposisjon, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Ett av fem hovedmål i regjeringens tros- og livssynspolitikk i 2022 er at «Kulturhistorisk viktige kyrkjebygg skal vere i forsvarleg stand».

– Når Riksantikvaren sier at de statlige midlene fungerer som katalysatorer for kommunenes prioritering av kirkevedlikehold, er det uforståelig at regjeringen kutter kraftig i disse, sier Lågøyr.

Les flere saker om statsbudsjettet

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone