– Solid kommuneøkonomi er avgjørende for kirken

– Det er lokalt livet leves, og lokalkirken er avhengig av god kommuneøkonomi, sier Marit Brandt Lågøyr i KA. Bildet er fra Østenstad kirke i Asker. Foto: KA
Publisert: 12/10/2021
Den norske kirke nasjonalt får justert sitt rammetilskudd med 2,8 prosent, men KA er bekymret for lav vekst i frie inntekter til kommunene.

– Gode rammebetingelser for kommunesektoren og et videreført tilskuddsnivå til kirken nasjonalt er avgjørende for at Den norske kirke skal kunne fylle sitt oppdrag som landsdekkende folkekirke. Vi er glade for at rammetilskuddet til kirken nasjonalt videreføres og slik sikrer forutsigbare rammer for denne delen av kirkens virksomhet, sier direktør for sektorpolitikk og styring i KA, Marit Brandt Lågøyr.

Også leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, er fornøyd med budsjettforslaget.

– Det sikrer prester, trosopplæring og diakoni i menighetene landet over. Jeg forventer at den nye regjeringen også følger opp dette, sier hun.

Om lag to tredeler av tilskuddene til Den norske kirke kommer fra kommunene, mens en tredel kommer fra staten. En solid kommuneøkonomi er derfor avgjørende for kirkens evne til å utføre sitt oppdrag. KA er bekymret for manglende vekst i de frie inntektene til kommunene i regjeringens budsjettforslag.

– KS-leder Bjørn Arild Gram har allerede fastslått at den avtroppende regjeringens budsjettforslag «gir betydelig rom for regjeringen Støre til å forbedre kommuneøkonomien», og dette er vi enige i. Veksten i kommunens frie inntekter bør forbedres i tilleggsproposisjonen. Det er lokalt livet leves, og lokalkirken er avhengig av god kommuneøkonomi, sier Marit Brandt Lågøyr.

Les flere saker om statsbudsjettet

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone