KS-sjefen: – Setter stor pris på samspillet med kirken

– Likebehandlingsprinsippet kan ikke være til hinder for at kommunene fortsatt legger ekstra administrative ressurser og tidsbruk inn i å bevare og videreutvikle relasjonen til Den norske kirke på lokalnivået, sier KS-leder Bjørn Arild Gram. Foto: NTB kommunikasjon/Trygve Indrelid/KS/CC BY 2.0
Publisert: 05/10/2021
– Den norske kirkes selvstendighet er ikke til hinder for et nært forhold mellom kommune og kirke landet over, sa Bjørn Arild Gram i sin hilsen til KAs landsråd.

– De lokale kirkene, aktiviteten i menighetene, samlingspunkt i hundrevis av lokalsamfunn, folkekirken – den er nok svært grunnfestet, og engasjementet er stort. Jeg satte stor pris på det nære samspillet som vi hadde mellom kommunen, lokalsamfunnene og kirken i min kommune, og jeg tror at det er svært mange i lokalpolitikken rundt om som vil si det samme.

Det sa Bjørn Arild Gram, styreleder i KS (kommunesektorens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) og mangeårig ordfører i Steinkjer, i sin hilsen på åpningsmøtet i KAs landsråd sist uke.

– Både på lokalt nivå og på nasjonalt nivå er de kirkelige organene nå selvstendige rettssubjekter. Det er imidlertid ikke til hinder for at det fortsatt er et nært forhold mellom kommune og kirke landet over, og – slik jeg oppfatter det – et gjensidig ønske om å bevare et slikt nært forhold også for framtiden. Det er også min egen erfaring, som ordfører gjennom forholdsvis mange år, sa KS-toppen.

– Kirken er først og fremst lokal

Gram understreket flere ganger Den norske kirkes rolle i lokalsamfunnet.

– Kirken er et naturlig samlingssted for befolkningen, ikke minst i kriser, i høytider og ved markering av store hendelser i livet, sa han og fulgte med det opp åpningstalen til KA-styreleder Hege Hovland Malterud:

– Kirken er først og fremst lokal. Det er der medlemmene bærer sine barn til dåpen. Det er der konfirmantene sover eller klatrer i kirketårnet som en del av konfirmasjonsundervisningen. Det er der den ensomme søker samtale eller en kaffekopp. Det er der loppene, korkrakkene og yogamattene stables og telysene tennes. Det er der vi samles til gudstjeneste, sa Malterud.

– Fremtiden handler om økt samskaping

Også leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, understreket viktigheten av et tett forhold til kommunen. Hun påpekte at kommunene bidrar med to tredeler av finansieringen av Den norske kirke. Dette er i tråd med Kirkemøtets ønske om delt finansiering, og finansiering handler ikke bare om penger, men om kontakt og relasjon, sa Raaum.

– Muligheten for å møte bevilgende myndigheter i kommunen – eller på Stortinget. Muligheten for å fortelle hva vi holder på med, hva vi bidrar med i samfunnet og stille spørsmålet: Hva trenger lokalsamfunnet her at kirken bidrar med? Det at kommunene bidrar med to tredeler av den kirkelige finansieringen gir oss et grunnlag for å finlese kommunens strategiske planer, møte opp i kommunestyret og fortelle om våre bidrag til å realisere den og spørre hvordan de trenger at vi bidrar mer, sa kirkerådslederen.

– Fremtiden kommer ikke til å handle om økte bevilgninger, men om økt samskaping.

Videreutvikle relasjonen til Den norske kirke

KS-leder Bjørn Arild Gram trakk linjene tilbake til 1990-tallet, da lokalt kirkeansatte ble overført fra kommunen til fellesrådene, men også enda lenger tilbake, da kommunene ble etablert etter datidens soknegrenser.

– I det lange historiske perspektivet kan vi vel heller si at kommunene og det lokale folkestyret er sprunget ut av kirken, for som kjent var den kirkelige administrative inndelingen utgangspunktet for den administrative organiseringen av det lokale folkestyret gjennom formannskapslovene i 1837, sa KS-lederen.

Han understreket at likebehandling av tros- og livssynssamfunn ikke trenger å bety en dårligere relasjon mellom kommune og kirke.

– I et livssynsåpent samfunn har både stat og kommune et ansvar for å legge til rette for at tro- og livssynsutfoldelse har en naturlig plass i det offentlige rom, uten å gi noen særfordeler. Dette likebehandlingsprinsippet kan likevel ikke være til hinder for at kommunene fortsatt legger ekstra administrative ressurser og tidsbruk inn i å bevare og videreutvikle relasjonen til Den norske kirke på lokalnivået, sa Bjørn Arild Gram til KAs landsråd.

Les alle hilsenene til KAs landsråd:

Landsrådets møte bestod også av to seminarer, der den ene handlet om kirkelig organisering. Administrerende direktør, Marit Halvorsen Hougsnæs, innledet til dette. Du kan se hennes presentasjon her.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone