Regjeringen: Avvikling av gravferd er samfunnsviktig funksjon

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (Høyre). Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre/CC BY-NC 2.0
Publisert: 20/03/2020
KA og Kirkerådet er i dialog med Barne- og familiedepartementet for å avklare hva dette konkret innebærer.

Oppdatering 22. mars: Disse kan få tilbud om barnehage-/skoleplass for å få gjort jobben

KA har jobbet for at gravplassvirksomheten skal stå på Justisdepartementets «Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og barneskole».

Dette var ikke tilfelle på den første versjonen av lista, men torsdag ble det offentliggjort en ny versjon der «Avvikling av gravferd» er tatt med. I rubrikken «Nøkkelstillinger og driftskritiske yrker/personellgrupper/stillinger» heter det:

  • Prester som gjennomfører gravferdsseremonier og formidler dødsbudskap til pårørende ved uventet dødsfall, på oppdrag fra politiet.
  • Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd.

– Vi er glade for denne avklaringen, som vi har jobbet for de siste dagene. Dette gjør at de aktuelle kirkelige ansatte kommer inn under de samme ordninger som andre grupper som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Nå jobber vi sammen med Kirkerådet og i kontakt med Barne- og familiedepartementet for å få klarlagt nærmere hva dette vil bety i praksis. Mer informasjon vil bli gitt så snart som mulig, legger hun til.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone