Håndtering av begravelser og bisettelser

Foto: Leif Harboe/flickr/CC BY-NC-ND 2.0
Publisert: 12/03/2020
Koronasmitten kan gjøre det aktuelt med alternative ordninger for gjennomføring av begravelser.

Råd til pårørerende: Pårørende etter dødsfall kan på grunn av situasjonen med koronaviruset og av ulike grunner oppleve det vanskelig å ha en ordinær seremoni i kirke eller kapell. I en slik situasjon oppfordres etterlatte til så tidlig som mulig å ta kontakt med kirken etter dødsfallet.

Kirken ved kirkeverge og prest/prost vil sammen med pårørende kunne se på alternative muligheter for gjennomføringen av en seremoni. Situasjonen må til enhver tid vurderes ut fra Folkehelseinstituttets anbefalinger og lokale bestemmelser.

Råd til kirkeansatte: Dersom det på grunn av virussituasjonen og av ulike grunner ikke er mulig å gjennomføre en ordinær seremoni, er det viktig å finne alternative muligheter. Dette kan for eksempel dreie seg om:

  • Urnebegravelse etter kremasjon. Gjennomføres når det er mulig og senest innen seks måneder.
  • Gravlegging med få mennesker/nærmeste familie til stede med tilbud om minneseremoni for alle som ønsker når situasjonen tillater det.
  • Gravlegging for begrenset antall inviterte
  • Avtale med pårørende om hilseregler og fysisk kontakt

Prest/prost og kirkeverge bør ha løpende kontakt med begravelsesbyrå slik at de er kjent med lokal fleksibilitet i forbindelse med seremonier.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone