Nærmere informasjon om resultatet etter meklingen

Publisert: 19/09/2018
Her er detaljene i resultatet av hovedtariffoppgjøret 2018.

KA kom natt til onsdag 19. september hos Riksmekleren frem til et omforent anbefalt resultat med de 12 fagforeningene som brøt forhandlingene i juni. Det var allerede etter forhandlingene enighet med de øvrige 10 fagforeningene. Resultatet baserer seg på KAs tilbud 5, som ble akseptert av 10 fagforeninger i juni, men det er gjort noen få justeringer.

Vi regner med at forslaget vil sendes på uravstemning over helgen, etter behandling på KAs styremøte torsdag og fredag. Nedenfor oppsummerer vi noen av punktene i forslaget.

  • For ansatte i fellesråd/menighetsråd i kapittel 4 gis det et kronetillegg på mellom kroner 4.500 og 6.800 med virkning pr. 01.08.2018.
  • Unormerte stillinger i fellesråd/menighetsråd får 1,3 % tillegg pr. 01.08.2018.
  • Ansatte i kapittel 4 i rettssubjektet Den norske kirke får et tillegg på 1,7 % med virkning pr. 01.05.2018.
  • Lørdags- og søndagstillegget øker til minst kr. 53 pr. time, og kvelds- og nattillegget øker til minst kr. 28 pr. time fra 01.01.2019. For prester gis tilleggslønnsøkning tilsvarende det som ble gitt i statlig tariffområde
  • Fra 01.05.2019 innføres et nytt lederlønnskapittel, som gir åpning for lokal lønnsdannelse for flere ledere enn i dag. Bruk av bestemmelsen skal godkjennes av en sentral nemnd.
  • Tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke fjernes, og en del av bestemmelsene er harmonisert. Noen av bestemmelsene fra tilleggsavtalen vil videreføres som kun gjeldende for ansatte i rDnk.
  • Det er foretatt en rekke justeringer i bestemmelsene i kapittel 1, 3 og 4 – noen av materiell betydning.
  • Det er opprettet fire nye sentrale partssammensatte utvalg som skal se på ulike temaer i den kommende tariffperioden.

For full oversikt over endringene – se de relaterte dokumentene, hhv. KAs tilbud 5 og Riksmeklingsmannens møtebok. Sistnevnte er mellom KA og Fagforbundet, men er likelydende også for de øvrige 11 fagforeningene som var i mekling.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone