Enighet på kirkelig sektor: – Ett skritt nærmere harmonisert avtaleverk

Foto: KA
Publisert: 19/09/2018
Halvannen time på overtid ble KA og fagforeningene i Den norske kirke enige om ny hovedtariffavtale. – Det er grunn til å glede seg over at alle ansatte i kirken for første gang er omfattet av samme avtale, sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Les mer om innholdet i forhandlingsresultatet her

RUNDSKRIV: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning

– Med denne enigheten er vi kommet enda et skritt nærmere målet om et harmonisert avtaleverk for Den norske kirke, sier Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Om lag 7.500 personer har Den norske kirke som arbeidsplass. 1.200 prester og 400 administrativt ansatte hadde sitt ansettelsesforhold i staten fram til 1. januar 2017, da stat og kirke ble endelig skilt. Disse medarbeiderne er i dag ansatt i Kirkerådet (rettssubjektet Den norske kirke) og har fram til nå hatt en egen tilleggsavtale ved siden av Hovedtariffavtalen. Tilleggsavtalen avvikles i og med nattens enighet, og dermed har de tidligere statsansatte felles tariffavtale med de om lag 5.900 ansatte i de kirkelige fellesrådene.

– Selv om det på enkelte områder fortsatt gjelder ulike bestemmelser for fellesrådsansatte og ansatte i rettssubjektet Den norske kirke, er det grunn til å glede seg over at alle ansatte i kirken for første gang er omfattet av samme hovedtariffavtale, påpeker Marit Halvorsen Hougsnæs.

LES MER: Faktisk helt feil: Kirken innfører ikke prestasjonslønn

Løfter trosopplærere, domkantorer og fagarbeidere

Tariffoppgjøret har en lønnsramme på 2,8 prosent, tilsvarende frontfaget, offentlig sektor og andre sammenlignbare sektorer. KA er fornøyd med å ha fått til et lønnsløft for mange stillinger i trosopplæringen. Forhandlingsresultatet innebærer også et løft for domkantorer og for fagarbeidere som har gjennomført Kirketjenerskolen.

Den nye hovedtariffavtalen åpner for større lokal fleksibilitet i lederlønnsdannelsen, noe som igjen legger til rette for en mer aktiv lederutviklingspolitikk i den enkelte virksomhet.

– Utviklingen i kirken går i retning av flere større virksomheter, for eksempel når fellesråd slås sammen i forbindelse med kommunereformen. Da er det bra for øverste leder å ha mer å spille på i relasjonen med mellomlederne, sier direktør i KAs arbeidsgiveravdeling, Ingrid B. Tenfjord.

– Vi har i tillegg til justeringene i selve avtalen lagt en rekke krevende emner til ulike partssammensatte utvalg. Dette arbeidet vil foregå frem mot neste hovedtariffoppgjør i 2020, legger hun til.

– Mange krevende spørsmål

KA har partsforhold til 22 arbeidstakerorganisasjoner. 29. juni valgte 12 av disse å bryte tarifforhandlingene, og oppgjøret gikk dermed til mekling.

Meklingen ble ledet av mekler Geir Engebretsen og startet tirsdag klokka 10. Klokka 01.30 natt til onsdag – halvannen time på overtid – var enigheten et faktum.

Flere medier har meldt at uenigheten blant handlet om lønn, men dette var aldri tema i meklingen, selv om det ble brukt mye tid på det i forhandlingene før bruddet. Avdelingsdirektør Ingrid B. Tenfjord forklarer at det ikke var én bestemt sak som gjorde oppgjøret krevende.

– Her var ingenting klart før alt var klart. Det var mange krevende spørsmål å enes om, blant annet flere som ble skjøvet ut i tid da den statlige del av kirken ble fristilt i 2017 og kom over på KAs tariffområde. I tillegg har de økonomiske rammene for årets oppgjør gitt begrenset handlingsrom, sier Tenfjord.

Forhandlingsresultatet går nå til uravstemning både på fagforeningene og på arbeidsgiversiden.

 

Fakta: Ansatte i Den norske kirke

Om lag 7.500 personer har Den norske kirke som sin arbeidsplass.

5.900 av disse er ansatt i et av de kirkelige fellesrådene, som forvalter arbeidsgiveransvaret på vegne alle menighetene/soknene i kommunen. Dette er kateketer, diakoner, kirkemusikere, trosopplærere, kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og administrativt ansatte. Noen få medarbeidere er ansatt direkte i en av menighetene/soknene.

De resterende 1.600 var statsansatte fram til 1. januar 2017. Disse er nå ansatt i rettssubjektet Den norske kirke. Om lag 1.200 er prester, mens 400 er ansatt i Kirkerådets sekretariat og på bispedømmekontorene.

KA er arbeidsgiverorganisasjon for alle virksomheter i Den norske kirke og har partsforhold til 22 arbeidstakerorganisasjoner.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone