Hovedavtalen for KAs tariffområde 01.01.2014 til 31.12.2021 - med veiledning

Denne utgaven av KAs hovedavtale inneholder både den generelle Hovedavtalen og tilleggsavtalen for rettssubjektet Den norske kirke. Hovedavtalene er normalt fireårige, men under forhandlingene høsten 2017 ble partene enige om å ha en avtale over kun ett år, mens det samtidig gjennom et partssammensatt utvalg skal jobbes med noen konkrete problemstillinger.

Varigheten på denne avtalen er derfor kun 01.01.2018-31.12.2018. Denne avtalen er helt lik Hovedavtalen fra forrige periode – den eneste justeringen ligger i ny § 13-1 c) om permittering for organisasjonsmedlemmer. Hovedavtalen gjelder for alle KAs medlemmer av arbeidsgivervirksomheten.

Tilleggsavtalen gjelder kun for rettssubjektet Den norske kirke, og inneholder dels supplerende bestemmelser til den ordinære HA (gjelder §§ 4-2, 7-1, 7-2, 7-4, 8-2 og 9-3, 11-1 og 12), dels bestemmelser som kommer til erstatning for bestemmelser i HA (gjelder §§ 9-4, 9-5, 9-6, 9-7 og 9-10). Hovedavtalen beskriver sammenhengene mellom de øvrige avtalene i tariffområdet, og regulerer samspillet mellom arbeidsgiver/KA og arbeidstakerorganisasjonenes lokale og sentrale ledd. Partene er opptatt av at dette samspillet følger de ordningene som er fremforhandlet og som er nedfelt i denne avtalen.

Målsettingen er å etablere best mulige samarbeidsgrunnlag både sentralt og lokalt. Slikt samarbeid må være bygget på tillit, og gjensidig kunnskap og respekt for hverandres roller og ansvar. Partene har i fellesskap utarbeidet en veiledning til Hovedavtalen, og håper med det å bidra til å klargjøre sentrale arbeidsrettslige begreper og lette forståelsen for avtalens oppbygning, struktur og målsetting. Veiledningen er trykket i heftet sammen med avtaleteksten.

Følgende arbeidstakerorganisasjoner er parter i denne avtalen:

Akademikerforbundet
Musikernes fellesorganisasjon
Arkitektenes fagforbund
Naturviterne
Delta
NITO
Den norske kirkes presteforening
Norges Juristforbund
Det Norske Diakonforbund
Norsk Lektorlag
Econa
Norsk Sykepleierforbund
Fagforbundet
Parat
Fellesorganisasjonen
Samfunnsviterne
Forskerforbundet
Samfunnsøkonomene
Kirkelig Undervisningsforbund
Utdanningsforbundet
Lederne
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

Marit Halvorsen Hougsnæs, adm. direktør KA

NB! AVTALEN ER PROLONGERT UT 2021

Klikk her for å lese/laste ned avtalen:
Hovedavtalen for KAs tariffområde 01.01.2014 til 31.12.2021 - med veiledning

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone