Her er KAs koronaråd

God håndhygiene er et sentralt råd fra Folkehelseinstituttet i forebyggingen av koronasmitte. Foto: Curology on Unsplash
Publisert: 27/02/2020
Følg Folkehelseinstituttets råd og bruk KAs veileder for lokalt beredskapsarbeid, oppfordrer Randi Moskvil Letmolie.

Avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie er ansvarlig for beredskapsarbeid i KA og gir følgende råd til medlemsvirksomhetene i forbindelse med at koronaviruset er kommet til Norge:

Påvisningen av koronaviruset i Norge vil også kunne få konsekvenser for kirkens virksomhet. Vår anbefaling er derfor at forvaltningene følger Folkehelseinstituttets råd og retningslinjer nøye.

Videre anbefales det at det lokalt tas kontakt med kommunen ved kommunelegen og/eller kommunens beredskapsansvarlig for gjensidig informasjon.

Lokalt bør også prost og kirkeverge avklare rutiner for eventuelle endringer i forbindelse med avvikling av gudstjenester og kirkelige handlinger. På samme måte må gravplassmyndigheten avklare rutiner for eventuelle endringer ved begravelser og bisettelser i regi av andre tros- og livssynssamfunn.

Risikobildet vil variere ut fra Folkehelseinstituttets anbefalinger og lokale forhold. KA vil i denne forbindelse minne om at det er utarbeidet en egen beredskapsveileder til bruk i lokalt beredskapsarbeid. Denne er ment som et redskap i arbeidet med risikovurdering og krisehåndtering.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone