Høringsuttalelse om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Publisert: 15/09/2023
Høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. september 2023.

Det vises til høringsnotat av 30.06.2023 om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement fra arbeids- og inkluderingsdepartementet, med høringsfrist 15.09.2023. Hovedorganisasjonen KA avgir med dette vår høringsuttalelse.

Hovedorganisasjonen KA har over 450 medlemsvirksomheter, deriblant alle arbeidsgiverne i Den norske kirke. For øvrig består vår medlemsmasse av en rekke organisasjoner, barnehager etc. med kirkelig og ideell tilknytning.

KA har gjennomgått forslaget, og støtter de foreslåtte endringene. KA vil imidlertid bemerke at unntaket som foreslås er meget snevert, og at det trolig vil være samme hensyn som vil gjøre seg gjeldende også i andre tilfeller. KAs vurdering er at behovet for ytterligere unntak burde vært utredet mer grundig av departementet, for i alle tilfelle å sikre en god og velfundert regulering av innleie etter arbeidsmiljøloven. Det er viktig for tillit til og etterlevelse av regelverket at eventuelle unntak fra hovedreglene er saklige og ikke kan fremstå tilfeldige.

KA har ingen ytterligere merknader til forslaget.

 Vennlig hilsen
KA
 

Marit Halvorsen Hougsnæs
adm.dir.
Ingrid B. Tenfjord
direktør, arbeidsgiveravdelingen

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone