Lærlinger i barnehagen eller menigheten

Publisert: 10/08/2010
Lærlinger i barnehagen eller menighetenLærlingeordningen kan være nyttig, praktisk og lønnsom for arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi fokuserer på lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfag, som særlig er aktuelt for menighetsbarnehager men også for barne- og ungdomsarbeid i menighetene.

Noen fordeler med lærlinger

  • Den ansatte som er veileder for en lærling får nye utfordringer, utvikling i sitt arbeid og kontakt med
  • fagmiljøet. Å ha en lærling vil derfor være meningsfullt og utviklende for veilederen.
  • Lærlinger bringer med seg nye ideer og ny kunnskap som kan virke vitaliserende og positivt for både
  • arbeidsmiljø og arbeidspraksis.
  • Lærlinger vil ha positiv betydning for rekruttering av kvalifi sert arbeidskraft.
  • Fylkeskommunen har ansvaret for opplæring av veilederne.

Hvordan få en lærling?

  1. Mest arbeidskrevende måte: Bedriften/virksomheten tar selv alt ansvar, søker fylkeskommunen om godkjenning som lærebedrift, rekrutterer lærlingen, skriver kontrakt med lærlingen, sørger for at lærlingen får dekket alle kravene i læreplanen gjennom læretida (ev. gjennom samarbeid med annen bedrift) osv. Den statlige støtten tilfaller lærebedriften/virksomheten. Kontakt fylkeskommunens fagopplæringsavdeling.
  2. Enkleste måte: Bedriften/virksomheten melder seg inn i et opplæringskontor. Opplæringskontoret vil da administrere godkjenning som lærebedrift, det formelle og det administrative omkring lærlingen. Den økonomiske kompensasjonen for lærlingen vil helt eller delvis tilfalle opplæringskontoret. Dette anses som en meget gunstig ordning.

Les mer i PDF filen 'Lærlinginformasjon' til høyre

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone