Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen (ytterst t.h.) sammen med forhandlingsledere fra de store fagforeningene. F.v. Kai Nygård (Fagforbundet), Irmelin Stødle (Delta), Anders Hovind (Creo) og Kristian Mollestad (Presteforeningen). Foto: KA
Publisert: 31/08/2021
Partene er enige om en ramme på 2,8 prosent. Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene.

– Vi er fornøyde med resultatet og glade for å være i mål. Lønnsoppgjør er alltid krevende, men tonen har vært god, og alle har vært opptatt av å finne løsninger. Jeg vil takke fagforeningene for deres bidrag til at vi kom til enighet, sier forhandlingssjef i KA, Anne Cecilie Andresen.

Årets mellomoppgjør har en ramme på 2,8 prosent, om lag det samme som frontfaget og kommunal sektor. De sentrale lønnstilleggene gis med virkning fra 1. mai 2021.

Se tilbud 5, som også ble forhandlingsresultatet, her

– Vårt mål er at Den norske kirke skal være lojal mot frontfagsmodellen, som er bærebjelken i en ansvarlig lønnspolitikk, sier Andresen. – Som offentlig finansiert kirke er vi forpliktet til å føre en ansvarlig lønnspolitikk. Vårt oppdrag er å komme fram til et oppgjør som virksomhetene har rygg til å bære og som samtidig bidrar til å rekruttere og beholde riktig arbeidskraft, fastslår hun.

Lokalt oppgjør i år og neste år

KA ønsket i utgangspunktet at en del av årets lønnspott skulle settes av til lokale forhandlinger. Dette vil gjennomføres i rettssubjektet Den norske kirke (Kirkerådet og bispedømmerådene), hvor det skal forhandles lokalt om en pott på 1,1 prosent.

Partene har også protokollført at det skal være lokale lønnsforhandlinger for kirkelige fellesråd og menighetsråd som en del av lønnsoppgjøret i 2022. Totalrammen for oppgjøret i de to arbeidsgiverlinjene i Den norske kirke er den samme, men partene forhandlet frem ulike løsninger innenfor denne.

– Vi ønsker å gi virksomhetene mulighet til å rette opp lønnsforskjeller som oppleves urimelige og til å kunne utøve en lokal lønnspolitikk. Vi hadde ønsket å få det til i år for begge arbeidsgiverlinjer, men når det nå blir neste år for fellesrådene, har både arbeidsgivere og arbeidstakere lokalt god tid til å pusse på lønnspolitikk og tillitsvalgtordninger, sier Andresen.

Må godkjennes først

Det var satt av én dag – mandag 30. august – til lønnsoppgjøret i Den norske kirke i år. Det var i forkant av de fysiske forhandlingene blitt utvekslet krav og tilbud elektronisk. Partene kom til enighet rett før midnatt.

Resultatet skal først godkjennes av KAs styre, og fagforeningene har også egne godkjenningsordninger. Fristen for dette er satt til 30. september. Forutsatt godkjenning vil KA deretter umiddelbart sende ut rundskriv om hvordan oppgjøret skal iverksettes.

De virksomhetene i KA som ikke er en del av Den norske kirke (organisasjoner, stiftelser og så videre) har sitt eget tariffområde (gjerne kalt organisasjonsavtalen). Lønnsoppgjøret for disse gjennomføres fredag 10. september.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone