Legger frontfaget til grunn i kirkeoppgjøret

Anne Cecilie Andresen leder KAs forhandlingsdelegasjon i lønnsoppgjøret i Den norske kirke 30. august. Foto: KA
Publisert: 12/08/2021
Lojalitet til frontfaget blir viktig i årets lønnsoppgjør i Den norske kirke. KA ønsker at en del av potten skal fordeles lokalt.

Mandag 30. august gjennomføres årets lønnsoppgjør i Den norske kirke. Det vil bli utvekslet krav og tilbud elektronisk i forkant.

KAs forhandlingsdelegasjon har fra sitt styre fått et mandat som legger vekt på lojalitet til frontfagsmodellen. Denne innebærer at konkurranseutsatt industri forhandler før andre sektorer, som deretter forholder seg til den samme økonomiske rammen.

– Vi er en del av norsk arbeidsliv og den norske modellen, og da legger vi frontfaget til grunn for våre tariffoppgjør. Dette er en sentral verdi for KA og våre medlemmer. Det handler om solidaritet og om å være med på å trygge arbeidsplasser på sektorer som har hatt det tøft i det siste, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.

Alt om tariffoppgjøret 2021 finner du her!

Ønsker lokal pott

I mellomoppgjøret i 2019 ble partene enige om at man i hovedoppgjøret i 2020 skulle sette av en pott til lokale forhandlinger. På grunn av unntakstilstanden ble ikke dette gjennomført, men KA ønsker å få det til i årets oppgjør.

Målet er å gi virksomhetene mulighet til å rette opp lokale lønnsforskjeller som oppleves urimelige og utøve lokal lønnspolitikk. Forskjeller som ønskes jevnet ut kan ha oppstått blant annet som følge av omorganisering, sammenslåing, endrede arbeids- og ansvarsområder eller kompetanseheving.

– Særlig blant ansatte som samarbeider tett er det uheldig dersom lønnsnivået varierer på en måte som det er vanskelig å se begrunnelsen for. Vi ønsker derfor å sette av en del av årets pott til lokale forhandlinger, sier Andresen.

Legge til rette for harmonisering

Lønnsoppgjøret i år er et såkalt mellomoppgjør, noe som betyr at det kun forhandles om lønn, ikke om avtaletekst. I årets oppgjør legges grunnlaget for neste års hovedoppgjør, der to store partssammensatte utvalg om lønnssystem og tilleggslønn vil være sentrale.

Det er derfor viktig at mellomoppgjøret tilrettelegger for mandatet til utvalgene, et felles lønnssystem og harmonisert tilleggslønn, sier Anne Cecilie Andresen.

2021-oppgjøret var opprinnelig berammet i slutten av juni, men ble utsatt etter ønske fra arbeidstakerorganisasjonene.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone