Verdiberging (restverdiredning og kriseberedskap)

Dersom krisen er et faktum, er restverdiredning (RVR) viktig for å begrense tap av verdier. Etter en brann vil det for eksempel være viktig å fjerne vann og røyk som kan forårsake enda mer skade på materielle verdier. Brannvesenet driver restverdiredning gjennom sin RVR-tjeneste og har egne RVR-biler som rykker ut dersom det meldes inn behov om dette til 110-sentralen. RVR-tjenesten finansieres gjennom Finans Norge og kan rekvireres kostnadsfritt. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for mer informasjon.

Lokale eiere og forvaltere bør også ha planlagt hva i kirka som skal reddes og hvordan. Dette gjøres ved å lage en verdibergingsplan. Verdibergingsplanen skal brukes av brannvesenet, men det er kirkeforvalterne selv som er ansvarlige for å lage den. Planen består av oversiktskart over kirkerommet og bergingskort for hver enkelt gjenstand. Brannvesenet bruker planen som verktøy under en bergingsinsats, derfor må alle sidene være laminerte og ha hull til karabinkroker. Verdibergingsplanen ordnes i en A3-perm som bør ligge i et låsbart skap ved branntavlen, som brannvesenet har tilgang til. 

Lag verdibergingsplaner 

Følgende veildening og maler er utviklet for å lage verdibergingsplaner for kirker (dokumentene kan lastes ned i margen til høyre) 

  1. En enkel veiledning som skal hjelpe eiere og forvaltere igang med arbeidet. 
  2. En mal for verdibergingsplan for kirker laget av Oslo brann og redningsetat (OBRE) i samarbeid med KA, Bergen brannvesen og NIKU. Malen er laget i Power point og er utformet som en eksempelmal med en fiktiv kirke, med tomme mal-sider som kan fylles ut. Instrukser ligger i notatfeltet inne i malen. Malen er en tilpasning av OBREs nasjonale verdibergingsplan-mal som finnes her. 
  3. Et prioriteringsverktøy for å velge ut kirkekunst og inventar som skal være med i verdibergingsplanen. 
  4. En eksempelsamling som viser hvordan prioriteringsverktøyet kan brukes på ulike typer inventar og kunst. 

 

Bruk av brannbeskyttende tekstiler i kirker

Hva gjør man med gjenstander og inventar som det ikke går an å evakuere ut fordi de er veggfaste eller for store og tunge? I 2021 har kommersielt tilgjengelige brannbeskyttende tekstiler blitt testet ut for dette formålet. Tre av de testede produktene scoret bra eller veldig bra på håndteringsegenskaper, varmemotstand og vannmotstand.

Siden produsentene fikk velge ut det produktet de selv mente passet best, ble det testet flere produkter med lignende materialsammensetning. Det finnes mange flere produkter på markedet enn dem som ble testet i prosjektet og det utvikles stadig flere. Resultatene og anbefalingene gjelder derfor også andre brannbeskyttende tekstiler. Resultatene kan leses i prosjektrapporten fra NIKU.

Anbefalinger til dem som skal bestille tekstiler for beskyttelse av kulturhistorisk materiale

  • Verdibergingsplan eller annen branndokumentasjon må ha informasjon om hvor tekstilet er, hvordan det skal brukes og hva som skal dekkes til.
  • Velg store tekstiler, gjerne med kvadratisk form Kjøp gjerne inn tekstiler som kan dekke de større gjenstandene som skal sikres, så kan tekstilet også brukes til mindre gjenstander ved behov. Vi testet formater på 3*4 meter og 4*4 meter
  • Tydelig merking av forside/bakside og senter-markering gjør tekstilene enklere å håndtere.
  • Involver brannvesenet i arbeidet!

 

Fakta om prosjektet

Prosjektledelse: Norsk institutt for kulturminneforskning. Medvirkede: Østre Agder brannvesen, Bergen brannvesen, Oslo brann og redningsetat, Rise Fire Research og KA. Referansegruppe: Representanter fra KA, Riksantikvaren, Riksantikvarieämbetet, Østre Agder brannvesen, Bergen brannvesen, Oslo brann- og redningsetat og branningeniør Geir Jensen. Prosjektet er finansiert av KA, Knif Forsikring, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet.

 

Ta kontakt med KA på e-post hvis dere har spørsmål eller innspill.

 

Powered by Cornerstone