Restverdiredning og kriseberedskap

Dersom krisen er et faktum, er restverdiredning (RVR) viktig for å begrense tap av verdier. Etter en brann vil det for eksempel være viktig å fjerne vann og røyk som kan forårsake enda mer skade på materielle verdier. Brannvesenet driver restverdiredning gjennom sin RVR-tjeneste og har egne RVR-biler som rykker ut dersom det meldes inn behov om dette til 110-sentralen. RVR-tjenesten finansieres gjennom Finans Norge og kan rekvireres kostnadsfritt. Ta kontakt med ditt lokale brannvesen for mer informasjon.

Lokale eiere og forvaltere bør også ha planlagt hva i kirka som skal reddes og hvordan. Dette gjøres ved å lage en verdibergingsplan. Verdibergingsplanen skal brukes av brannvesenet, men det er kirkeforvalterne selv som er ansvarlige for å lage den. Planen består av oversiktskart over kirkerommet og bergingskort for hver enkelt gjenstand. Brannvesenet bruker planen som verktøy under en bergingsinsats, derfor må alle sidene være laminerte og ha hull til karabinkroker. Verdibergingsplanen ordnes i en A3-perm som bør ligge i et låsbart skap ved branntavlen, som brannvesenet har tilgang til. 

Lag verdibergingsplaner 

Følgende veildening og maler er utviklet for å lage verdibergingsplaner for kirker (dokumentene kan lastes ned i margen til høyre) 

  1. En enkel veiledning som skal hjelpe eiere og forvaltere igang med arbeidet. 
  2. En mal for verdibergingsplan for kirker laget av Oslo brann og redningsetat (OBRE) i samarbeid med KA, Bergen brannvesen og NIKU. Malen er laget i Power point og er utformet som en eksempelmal med en fiktiv kirke, med tomme mal-sider som kan fylles ut. Instrukser ligger i notatfeltet inne i malen. Malen er en tilpasning av OBREs nasjonale verdibergingsplan-mal som finnes her. 
  3. Et prioriteringsverktøy for å velge ut kirkekunst og inventar som skal være med i verdibergingsplanen. 
  4. En eksempelsamling som viser hvordan prioriteringsverktøyet kan brukes på ulike typer inventar og kunst. 

Ta kontakt med KA på e-post hvis dere har spørsmål eller innspill.

 

Powered by Cornerstone