Fikk millioner til grundigere kirkesjekk

SJEKKER LOFTET: Stig Arild Tolnæs fra Multiconsult var med på befaringen i Fon kirke i Re i Tønsberg. Foto: KA
Publisert: 19/01/2023
Regjeringen har satt av fem millioner til forprosjektering av tiltak for middelalderkirker i stein. Disse 42 kirkene skal nå tilstandsvurderes.

– I revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget fem millioner kroner til forprosjektering av tiltak for middelalderkirker i stein, sier direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie, om oppdraget KA nå har fått fra Barne- og familiedepartementet (BFD).

Bakgrunn for oppdraget er et notat KA sendte til BFD med henvisning til målet om at middelalderkirker i stein skal være på et ordinært vedlikeholdsbehov innen 2030. Tilstandsvurderingene skal gjøres på NIVÅ2+ som indikerer en meget grundig tilstandsvurdering der også kulturminneverdien hensynstas.

Trengs for å kunne prioritere

– Økt innsats i arbeidet med tilstandsundersøkelser utført av fagfolk er nødvendig for å kunne prioritere prosjekter og sikre nødvendig fremdrift i arbeidet, fortsetter Letmolie.

De bevilgede midlene vil brukes til å tilstandsvurdere 42 utvalgte kirker.

– Men vi håper jo på sikt at alle de 159 middelalderkirkene i stein skal få denne vurderingen, sier Letmolie. 

Disse tilstandsvuderingene vil være en gjennomgang av kirkens tilstand på nivå 2 av det såkalte klimaskallet. Det vil si tak, vegger og gulv, det som omslutter bygningen og beskytter den bærende konstruksjonen mot ytre påvirkninger.

Utviklet nytt verktøy

Dataene herfra vil registreres i Kirkebyggdatabasen (KDBD). Det er spesialrådgiver Ole Christian Torkildsen som vil lede arbeidet på vegne av KA.

–  KA lager nødvendig materiell for anskaffelsen​. Det vil si tilstandsvurderingsverktøyet og anskaffelsesdokumenter, sier Torkildsen. KA har utviklet verktøyet i samarbeid med Riksantikvaren og Kirkerådet.

Han har allerede vært på den første befaringen og tilstandsvurderingen av Fon kirke på Re i Tønsberg, som en innledning til prosjektet.

– De 42 kirkene som deltar er valgt ut fra kriterier som blant annet geografisk spredning, skadehistorikk, autensitet og variasjon i taktekkingsmaterialer og tårnbygg, samt på bakgrunn av data fra kirkekontrollen i 2021. Vi har samarbeidet med Riksantikvaren når det gjelder hvilke 42 av de 159 som burde velges ut.

Tilstand i stadig endring

KA samarbeider med Riksantikvaren på prosjektet, og de er tydelige på hvorfor det er behov for nok en tilstandsvurdering.

– Vi kan nesten aldri få for mange slike. Tilstand utvikler seg hele tiden, på ulike nivåer, så nye vurderinger gjør ingen skade. Det er bare fordeler. Dessuten vil disse undersøkelsene føre til bedre kunnskap hos kirkeeier selv, sier seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Terje de Groot. 

De Groot påpeker at kvaliteten på tidligere undersøkelser kan være svært varierende. 

– De nye vurderingene må utføres av rett kompetanse for å treffe riktig, sier han.

Disse kirkene skal tilstandsvurderes nå:

Agder:

 • Tromøy kirke, Arendal kommune

Innlandet:

 • Slidredomen, Vestre Slidre kommune
 • Stange Kirke, Stange kommune
 • Ulnes kyrkje, Nord-aurdal kommune
 • Vang kirke, Hamar kommune
 • Østre Gausdal kirke, Gausdal kommune

Møre og Romsdal:

 • Borgund kyrkje, Ålesund kommune

Nordland:

 • Gildeskål gamle kirke, Gildeskål kommune
 • Herøy kirke, Herøy kommune
 • Steigen kirke, Steigen kommune

Oslo:

 • Gamle Aker kirke, Oslo kommune

Troms og Finnmark:

 • Trondenes kirke, Harstad kommune

Trøndelag:

 • Alstadhaug kirke, Levanger kommune
 • Dolm kirke, Hitra kommune
 • Sakshaug gamle kirke, Inderøy kommune
 • Selbu kirke, Selbu kommune
 • Værnes kirke, Stjørdal kommune

Vestfold og Telemark:

 • Berg stenkirke, Larvik kommune
 • Borre kirke, Horten kommune
 • Fon kirke, Tønsberg kommune
 • Kodal kirke, Sandefjord kommune
 • Nes kyrkje, Midt-Telemark kommune
 • Nykirke kirke, Horten kommune
 • Romnes kirke, Nome kommune
 • Styrvoll kirke, Larvik kommune

Vestland:

 • Hove kyyrkje, Vik kommune
 • Kvinnherad kyrkje, Kvinnherad kommune
 • Nonneseter klosterkapell, Bergen kommune
 • Ænes kyrkje, Kvinnherad kommune

Viken:

 • Eidsberg kirke, Indre Østfold kommune
 • Eidsvoll kirke, Eidsvoll kommune
 • Gamle Glemmen kirke, Fredrikstad kommune
 • Haslum kirke, Bærum kommune
 • Haug kirke, Ringerike kommune
 • Hobøl kirke, Indre Østforld kommune
 • Hurum kirke, Asker kommune
 • Kråkstad kirke, Nordre follo kommune
 • Lunner kirke, Lunner kommune
 • Rokke kirke, Halden kommune
 • Skedsmo kirke, Lillestrøm kommune
 • Trøgstad kirke, Indre Østfold kommune
 • Våler kirke, Våler kommune
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone