Deler ut millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall

Jevnaker kirke (1834) i Viken fylke. Foto: KA
Publisert: 12/11/2020
Regjeringen har satt av 52 millioner til oppgradering av kulturhistorisk viktige kirker. Søknadsfrist er 21. desember.

– Disse tilskuddsordningene vil være et godt bidrag til bedre sikring av viktige kulturminner på områder der vi ser store, umiddelbare trusler: Elektrisk anlegg, oppvarming og klimaskall. Gamle elanlegg og rørovner kan utgjøre brannfare, mens dårlige klimaskall gjør bygningskroppen mer utsatt, sier direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Randi Moskvil Letmolie.

Stortinget har i 2020 bevilget 52 millioner til sikring av kulturhistorisk viktige kirkebygg over Barne- og familiedepartementets budsjett. Departementet har bedt Riksantikvaren forvalte ordningen.  Utvalget av kirker er gjort i samråd med BFD, KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kirkerådet. Nå i høst er det mulig å søke på to ulike tilskuddsordninger:

  • Utskiftning av elektrisk hovedfordeling/sikringsskap (inntil 150.00 kroner) og/eller rørovner i kulturhistorisk viktige kirkebygg (inntil 450.000 kroner) kirker fra før 1850. Maks 60 prosent av kostnaden kan dekkes av tilskudd.
  • Istandsetting av klimaskall, tilskudd til forundersøkelser/tilstandsrapporter og mindre tiltak som ledd i planlegging av en større restaurering av middelalderkirkers murverk. Ordningen gjelder for middelalderkirker i stein og kirker oppført i perioden 1700-1850.

Søknadsfrist er 21. desember.

Riksantikvaren tar sikte på å gi svar på søknadene innen 1. februar 2021, og tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Riksantikvaren skal ha sluttrapport og utbetalingsanmodning innen 31.10.2021.

Les mer om ordningen her.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone