Gjennomfører tilstandsvurdering av 44 kirker i sommer

Roger Skogen fra firmaet HRP studerer treverket i Skiptvet kirke i Viken fylke. Foto: Tor Bolstad, KA
Publisert: 03/07/2020
Bevaring av kulturhistorisk viktige kirker har stått høyt på Stortingets dagsorden i flere år. I sommer gjøres det første konkrete jobben.

– Kunnskap om tilstanden til 44 kirkebyggene er grunnleggende for å kunne jobbe konstruktivt og målrettet med istandsetting, sikring og bevaring av dem, understreker direktør i avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning i KA, Randi Moskvil Letmolie.

Siden midten av juni har folk fra firmaet HRP vært på tur rundt i Norge for å gjøre tilstandsvurderinger av utvalgte kirker på oppdrag fra KA.  Kirkene valgt ut ifra ulike variabler som konstruksjonstype, plantype, byggemateriale, autentisitet og råtesone. Arbeidet vil bli avsluttet i løpet av juli.

– Stortinget har i flere år vært opptatt av tiltak for å ta bedre vare på de mest verdifulle kirkebyggene, men det har tatt lang tid før det ble vedtatt konkrete tiltak og bevilget midler, forteller Letmolie.

Første stortingsvedtak i 2015

Historien om det arbeidet som gjøres nå i sommer, startet i desember 2015. Da vedtok et enstemmig storting å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå».

I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen «vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens ‘Stavkirkeprogram’ (...)».

I trontaledebatten høsten 2018 gjorde stortingsflertallet et vedtak om «kulturhistorisk viktige kirker»: «Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.»

– Starten på langsiktig satsing

I statsbudsjettet for 2019 satte Barne- og familiedepartementet av til sammen 40 millioner kroner til satsning på kirkebygg. Riksantikvaren fikk ansvaret for satsningen i nært samarbeid med KA og Kirkerådet. Noen av pengene er satt av til den pågående tilstandsvurderingen som KA har påtatt seg prosjektansvar for å få gjennomført.

Avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie tror at den pågående tilstandsvurderingen er starten på en langsiktig satsing for et skikkelig løft for bedre kirkebyggvedlikehold. Stortingets vedtak i OVF-saken og behandlingen av ny Kulturmiljømelding har forsterket signalene om økt statlig oppmerksomhet på kirkebyggene.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone