Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker

Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i KA. Foto: KA
Publisert: 08/10/2018
Etter kulturministerens sterke signaler i sommer, forventet KA at stortingsvedtaket om et løft for middelalderkirkene ville bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2019.

– Vi registrerer at Trine Skei Grande i et kulturbudsjett på mer enn 14,8 milliarder, ikke engang har prioritert å finne oppstartmidler til et statlig løft for verneverdige kirkebygg. Vi er både overrasket og oppgitt, sier administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs.

– Trine Skei Grande har gått langt i å signalisere at et løft for middelalderkirker og andre spesielt verneverdige kirker står høyt på hennes prioriteringsliste. Vi kan ikke annet enn å være skuffet over dette.

– Vil kjempe for steinkirkeprogram

I desember 2015 vedtok et enstemmig storting å be regjeringen «utarbeide en forsterket strategi for hvordan steinkirker fra middelalderen, fredede etterreformatoriske kirker og særlig viktige kirker fra etter 1650 kan sikres et forsvarlig vedlikeholdsnivå». I tillegg ble det vedtatt å be regjeringen «vurdere om det bør opprettes bevaringsprogrammer etter inspirasjon fra Riksantikvarens ‘Stavkirkeprogram’ (...)».

Gjennom to avisintervjuer i august skapte kulturminister Grande forventninger om at stortingsvedtaket endelig ville bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2019. Under et besøk i Vestfold-kommunen Re, som har hele tre middelalderkirker, uttalte hun til Reavisa: «Nå er det middelalderkirkene sin tur, men når den turen kommer – det veit vi ikke. Men vi jobber med det. Ingen kan vite utfallet før vi er blitt enig om et budsjett, men dette er hvert fall noe som står på min ønskeliste.»

En uke senere sa hun til Vårt Land: «Vi skal ta vare på kulturarven vår sammen. Stavkirkene er restaurert. Nå er steinkirkene fra middelalderen utfordringen. Til høsten­ vil jeg kjempe for et steinkirkeprogram på budsjettet. Men jeg vet ennå ikke om jeg vinner fram.»

Flertall på Stortinget

Heldigvis ser det ut til å være flertall på Stortinget for å komme i gang med dette arbeidet nå, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Under trontaledebatten torsdag 4. oktober stilte alle partiene på Stortinget unntatt regjeringspartiene seg bak følgende vedtak: «Stortinget ber regjeringen innlede dialog med Den norske kirke, Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, KS, relevante frivillige kulturminneorganisasjoner og andre interessenter hvordan en forsterket strategi for vedlikehold av kulturhistorisk viktige kirker kan utformes.»

– Dette er et svært viktig signal. Det er flertall på Stortinget for å komme i gang med dette arbeidet nå. Vi forventer derfor at Stortinget følger opp dette i den endelige behandlingen av 2019-budsjettet, sier Hougsnæs.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone