Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Alstadhaug kirke i Levanger kommune er blant de 28 kirkene som får tilskudd til klimaskallsikring. Foto: Svenn O. Vanderås/Kirkebyggdatabasen
Publisert: 11/05/2022
Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

– Når vi får 68 søknader med en samlet søknadssum på 47,7 millioner, vitner dette om at mange middelalderkirker har behov for vedlikehold, sier tros- og livssynsminister Kjersti Toppe (Sp) i en pressemelding fra Riksantikvaren.

– Vi vet at kirkevergene jobber systematisk og godt med vedlikehold, og det er gledelig å se at søknadene er gode og velbegrunnede.

Toppe: – Et steg på veien

Totalt 28,6 millioner kroner er nå fordelt på 28 klimaskallprosjekter (44 søknader) og 20 forprosjekter om forbedring av murverk (20 søknader).

Seks kirker får midler til både klimaskall og forprosjekt, slik at fasiten er 48 prosjekter i totalt 42 kirker. Tilskuddet er bevilget i statsbudsjettet for 2022 over Barne- og familiedepartementets budsjett. I Norge har vi 159 middelalderkirker i stein, og i 2022 var det disse kirkene som var prioritert for tilskudd.

– Fordelingen av disse midlene er et steg på veien for at våre eldste steinkirker fra middelalderen skal settes i stand til tusenårsmarkeringen av Stiklestad i 2030. Parallelt med årets tilskuddsmidler har Riksantikvaren også fått i oppdrag å lage en bevaringsstrategi for kirkene våre i årene som kommer, sier statsråd Kjersti Toppe.

– Krever mye forarbeid og fagkompetanse

Direktør i KAs avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning, Randi Moskvil Letmolie, gleder seg på vegne av alle som nå får tilskudd.

– Dette er prosjekter som krever mye forarbeid og fagkompetanse. Det er derfor godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier hun.

– Disse prosjektene er høyst nødvendige, og vi er glade for at arbeidet er i gang. Samtidig er det mye som gjenstår, og vi er glade for at statsråden understreker at dette bare er et steg på veien, sier Letmolie.

 

Disse får tilskudd til klimaskallsikring:

 • Alstadhaug, Skogn (Levanger)
 • Berg (Halden)
 • Fiskum gamle
 • Hedenstad
 • Herøy (Nordland)
 • Hof (Vestfold)
 • Holt
 • Hurum
 • Kråkstad
 • Kvamsøy
 • Løten
 • Nesodden
 • Nærøy
 • Oddernes
 • Ringsaker
 • Skaun
 • Skjeberg
 • Snåsa
 • Sørbø
 • Sørum (Sørum)
 • Tingelstad gamle
 • Tingvoll
 • Trondenes
 • Tveit (Kristiansand)
 • Utstein Klosterkirke
 • Vanse
 • Vereide
 • Våler (Østfold)

(kommune eller fylke i parentes der det finnes flere kirker med samme navn)

 

Disse får tilskudd til forprosjekt murverk:

 • Alstahaug (Alstahaug)
 • Fiskum gamle
 • Giske
 • Haug (Øvre Eiker)
 • Herøy (Nordland)
 • Ingedal
 • Mære
 • Nesodden
 • Nikolaikirken (Gran)
 • Ogna
 • Ringsaker
 • Rygge
 • Sauherad
 • Selbu
 • Skjeberg
 • Skoger gamle
 • Snåsa
 • Tingvoll
 • Våler (Østfold)
 • Vår Frue (Trondheim)

(kommune eller fylke i parentes der det finnes flere kirker med samme navn)

Se Riksantikvarens nettside for tilskuddssum og andre detaljer.

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone