STATSBUDSJETTET 2023:

Etterlyser varslet satsing på ideelle barnehager

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum presenterte sin regjeringsplattform i Hurdal 13. oktober 2021. Foto: Arbeiderpartiet/CC BY-ND 2.0
Publisert: 06/10/2022
I Hurdal lovet regjeringen bedre rammevilkår for ideelle barnehager, men forslaget til statsbudsjett for 2023 følger ikke opp.

Regjeringen har ikke prioritert de ideelle barnehagene i budsjettet, på tross av sine egne mål om å gi disse barnehagene bedre rammevilkår, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

I Hurdalsplattformen heter det: «Regjeringa vil gi små privateide og ideelle barnehagar betre rammevilkår og blant anna gi kommunane moglegheit til å prioritere desse barnehagane.»

Tilknytning til lokalmenigheten og lokalsamfunnet

I budsjettproposisjonen skriver regjeringen selv: «Over tid har norskeigde større konsern hatt høg driftsmargin, medan ideelle barnehagar har vore dei minst lønnsame. Nedgangen i talet på ideelle barnehagar vitnar om at ulike driftsvilkår over tid gir ein reduksjon i talet på einskildståande barnehagar, og inviterer til konsolidering av barnehagesektoren.»

Menighetsbarnehagene gir rom for tro og er en viktig del av menighetens tilbud over hele landet. Disse barnehagenes store styrke er en tydelig tilknytning til lokalmenigheten og til lokalsamfunnet.

– Må avklare historiske pensjonsforpliktelser

– Menighetsbarnehagene er preget at lokalt engasjement, frivillighet og stor dugnadsinnsats. Derfor er det veldig synd hvis rammevilkårene gjør det krevende å drive slike ideelle barnehager, sier Lågøyr.

– Det er også viktig å få avklart historiske pensjonsforpliktelser for velferdstilbydere på kommunal sektor, slik regjeringen har varslet at de jobber med. Vi håper på en snarlig løsning slik at menighetsbarnehagenes pensjonsryggsekk kan håndteres på lik linje med ideelle velferdstilbydere på statlig sektor.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone