STATSBUDSJETTET 2023:

Talte medlemmenes sak på Stortinget

Administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs under høringen i familie- og kulturkomiteen. Skjermdump: stortinget.no
Publisert: 26/10/2022
KAs representanter deltok denne uken i tre høringer om statsbudsjettet.

Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjettet for neste år 6. oktober. Nå skal de ulike delene av forslaget behandles i sine respektive komiteer, og disse arrangerer åpne høringer for å få innspill fra dem som berøres av budsjettet.

Representanter for KA har denne uken deltatt på høring i tre komiteer, som du kan se opptak fra her:

Familie- og kulturkomiteen har blant annet ansvar for det nasjonale rammetilskuddet til Den norske kirke, for frivilligheten og for kirkebygg.

Her kan du lese innlegget som administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs holdt i denne komiteen:

Jeg vil løfte fram tre ting fra notatet vi har oversendt:

1. Vi er glade for at rammetilskuddet til Den norske kirke foreslås videreført på årets nivå (BFD kap 880 post 70)

Forslaget er en viktig oppfølging av Stortingets egne forutsetninger for den nye trossamfunnsloven: Også etter fristillingen mellom stat og kirke, skal Den norske kirke sikres en trygg økonomisk grunnmur ved bidrag fra stat og fra kommune.

Vi er også overbevist om at dette er en god politisk prioritering i den ustabile tiden vi lever i. Kirken er en del av jordsmonnet samfunnet henter næring og krefter fra, og den er viktig for veldig mange, som ankerfeste for selve livet og som tilfluktssted i kriser.

 2. Vi svært bekymret for innretningen på neste års strømstøtte fra staten (KD kap 315 post 61)

NRK Vestland hadde følgende oppslag sist fredag: «Det går mot en iskald vinter for kirkegjengere, hvis de i det hele tatt har en åpen kirke å gå til. I mer enn 30 kommuner vurderes det stenging av kirker på grunn av skyhøye strømregninger.»

Vi i KA mottar daglig tilsvarende nødsignaler fra kirkelige fellesråd over hele Sørøst-Norge, inkludert Oslo.

For oss er det derfor vanskelig å forstå at strømstøtteordningen for 2023 er innrettet slik at det er kun er menigheter utenfor Den norske kirke som kan få støtte. 

Vi ber komiteen sørge for at også de kirkelige fellesråd innlemmes i den ordningen som er foreslått under Kulturdepartementets Kap 315 post 61 på lik linje med alle øvrige tros- og livssynssamfunnene.

 3. Det trengs mer midler til bevaring av kirkebygg (BFD kap 882 post 61)

Så vil vi gi dere et godt råd, og det er å se på bevilgningsforslaget til bevaringsprogrammet for kirkebygg under Barne- og familiedepartementets budsjettforslag.

1. januar 2023 overtar staten vederlagsfritt eierskapet til Opplysningsvesenets fond, et fond som antakelig er verdt mer enn 10 milliarder kroner. Som motytelse skal det brukes penger på bevaringsprogram for kirkebygg.

Vi mener at startskuddet for statens store og lenge varslede kirkeløft bør være i 2023, selv om riggingen av programmet ikke er helt ferdig. Vi vet at både kommuner og kirkeeiere er utålmodige. 37 eiere av middelalderkirker står klare til klimaskalltiltak. For hver million dere legger på, øker sjansene til å 2030-målet.

Takk for oppmerksomheten.

LES HØRINGSNOTATENE: Her er KAs innspill til Stortingets budsjettbehandling

Her kan du lese KAs utspill i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet 6. oktober:

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone