STATSBUDSJETTET 2023:

Ber Stortinget doble bevilgningen til kirkebygg

Fjære kirke dateres til 1100-tallet og er en av tolv middelalderkirker i Agder. Foto: KA
Publisert: 06/10/2022
Regjeringen foreslår halvparten av det KA forventet til istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. – Vi må ha høyere tempo, sier Marit Brandt Lågøyr.

MER OM STATSBUDSJETTET:

– Skal vi nå målet om rehabilitering av middelalderkirker innen 2030, må vi ha høyere tempo, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

– Vi skulle ønske at regjeringen prioriterte de kulturhistorisk viktige kirkebyggene enda høyere i en tid der Stortinget er enige om en storsatsing på disse kulturskattene.

På budsjettposten «Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg» (kapittel 882, post 61) har regjeringen foreslått 50 millioner for 2023. KA ønsket 100 millioner.

– Behovet for en satsing er skrikende. Vi håper at Stortinget vedtar en større bevilgning enn det regjeringen foreslår, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Ett av fem hovedmål i regjeringens tros- og livssynspolitikk i 2023 er at «Kulturhistorisk viktige kyrkjebygg skal vere i forsvarleg stand».

– Når Riksantikvaren sier at de statlige midlene fungerer som katalysatorer for kommunenes prioritering av kirkevedlikehold, er det viktig at regjeringen er offensiv, sier Lågøyr.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone