STATSBUDSJETTET 2023:

Frykter kalde og stengte kirker i 2023

Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA. Foto: KA
Publisert: 06/10/2022
Strømstøtte til kirkene mangler i regjeringens budsjettforslag. – Vi må prioritere arenaer der folk kan møtes, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

– Vi har ikke råd til en vinter med kalde og stengte kirker. Her må vi tenke helhetlig og prioritere arenaer der folk kan møtes – både i glede og sorg, hverdag og høytid, sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.

– Det er ikke varme kirker som øker presset i økonomien. Regjeringen må prioritere fellesskapsarenaer i en tid der mange sliter.

– Kirkene tilbyr fellesskap

Det siste halvåret har KA jevnlig undersøkt hvordan strømprisen påvirker økonomien i de kirkelige fellesrådene. Den siste tiden har det vært et økende antall meldinger om kirker som vurderes stengt og om aktivitet som må reduseres fordi oppvarmingen blir for kostbar.

– I en krise er tillit mellom folk helt avgjørende. Kirken bidrar til å bygge tillit og fellesskap mellom folk, uavhengig av økonomi. Vi kan ikke la kirken være kald eller stengt når folk trenger et sted å varme seg. I en situasjon der mange familier har stram økonomi og eldre fryser, trenger vi åpne og varme kirker. Mange familier sliter – både med høye strømregninger og generell prisvekst. Kirkene tilbyr fellesskap for barn, voksne og eldre, kirker tilbyr matutdeling, et varmt måltid – og et sted der ungdom kan møtes uten å måtte kjøpe noe eller betale høye kontingenter, sier Marit Brandt Lågøyr.

Håper kommunene stiller opp

Sist uke kom beskjeden om at regjeringen foreslår 30 millioner i strømstøtte for å holde kirkene åpne i adventstiden og til jul.

– Det er vi glade for. Nå håper vi at kommunene stiller opp slik at kirkene kan være åpne og varme også i 2023, sier Lågøyr.

Viderefører nasjonalt tilskudd til Den norske kirke

Det nasjonale tilskuddet til Den norske kirke foreslås videreført i regjeringens budsjettforslag. «En stabil og forutsigbar økonomi er viktig for å opprettholde folkekirken i hele landet», heter det i en pressemelding fra Kirkerådet.

Regjeringen skriver: «Regjeringa vil føre vidare eit stabilt rammetilskot til Den norske kyrkja, slik at ho kan halde fram med å vere ei landsdekkjande, sjølvstendig og demokratisk folkekyrkje.»

– Dette er veldig gledelig, kommenterer Marit Brandt Lågøyr.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone