Strømpakke sikrer varme kirker til jul

Trosminister Kjersti Toppe (Sp), her under lanseringen av en rapport om kirkeinventar i Oslo domkirke i mai 2022. Foto: Even Kleppa/KA
Publisert: 30/09/2022
Regjeringen vil sette av 30 millioner til strømstøtte til kirkene. – Sent, men godt, sier Marit Brandt Lågøyr i KA, som har jobbet med saken siden i vinter.

Oppdatering 31. oktober: Søknadsportalen er åpen. Fristen for å søke er 11. november.

– Vi får daglig meldinger om krise på grunn av høye strømutgifter. Noen ser seg tvunget til å stenge kirker, andre må avlyse aktivitet. Dette rammer både barnekor, eldretreff og middagsgrupper – samt kirkelige handlinger som dåp og begravelser. Kirken vil være til stede der livet leves, da kan vi ikke ha stengte dører og kalde rom, sier Marit Brandt Lågøyr, avdelingsdirektør i KA.

Vil takke Kjersti Toppe

I statsråd fredag vedtok regjeringen å foreslå 30 millioner kroner til strømstøtte til kirker i forbindelse med feiring av advent og jul. KA har i lang tid vært i tett dialog med departementet i saken og jevnlig undersøkt hvordan strømprisen påvirker økonomien i de kirkelige fellesrådene.

– Det var på høy tid at regjeringen bidrar i et spleiselag med kommunene for å holde kirkene åpne, men i dag er vi først og fremst glade. Regjeringen står i krevende prioriteringer for tiden, og vi vil takke statsråd Kjersti Toppe for at hun har fått denne ordningen gjennom i regjeringen. Sent, men godt, konkluderer Lågøyr.

– Viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet

Strømpakken vil ikke dekke behovet som har oppstått på grunn av høye strømpriser, men vil bidra til at flere kirker kan holdes åpne frem mot jul. KA jobber videre for å sikre at det kommer penger til å dekke ekstraordinære strømkostnader for lokalkirken på statsbudsjettet for 2023.

– Kommunene har det finansielle ansvaret, men alle er nå presset. Da må staten bidra i et spleiselag for å beholde åpne folkekirker som et viktig samlingspunkt i lokalsamfunnet. Som landsdekkende folkekirke har vi en rekke lovpålagte oppdrag som har stor betydning for de 3,6 millioner medlemmene – og for samfunnet som helhet, sier Lågøyr.

Ordningen forvaltes med bistand fra KA

I pressemeldingen fra regjeringen heter det: «Ordninga gjeld for dei områdane som har hatt høgast straumprisar, det vil seie sør for Dovre og Sognefjorden. Totalt er det 1034 kyrkjer i desse prisområda, og det er fellesråda i dei aktuelle områda som må søkje Barne- og familiedepartementet om støtte.»

I regjeringens forslag står det at tilskuddsordningen skal forvaltes av Barne- og familiedepartementet med bistand fra KA.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone