Over halvparten venter fortsatt på strømsvar fra kommunen

Åsnes Finnskog kirke i Åsnes kommune er én av kirkene som vil bli holdt stengt i vinter for å spare strøm. Foto: Torild Granhaug
Publisert: 15/09/2022
Til tross for brev fra statsråd Kjersti Toppe har bare 30 prosent av kommunene innvilget ekstra strømtilskudd til kirkelige fellesråd som sliter med strømregningen.

– Situasjonen er nå svært bekymringsfull for mange fellesråd, sier avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr i KA.

I helgen meldte TV 2 at de seks kirkene i Åsnes kommunene i Innlandet vil være delvis stengt fra 1. november til 1. april. Gudstjenester vil bli avholdt i mindre kapell eller kirkestuer, som er rimeligere å varme opp.

– Alle begravelser går som normalt fra den respektive kirken. En god del gudstjenester og andre aktiviteter flyttes til mindre lokaler som kirkestuer og kapell, forteller kirkeverge Tord Langmoen i en e-post til KA.

Har vist til brevet fra Toppe

Dette er dramatisk, og vi vet at flere vurderer å stenge kirker og redusere aktivitet. Det er svært alvorlig for landets menigheter, sier Lågøyr.

For fjerde gang siden i vinter har KA kartlagt hvordan strømprisene påvirker lokalkirken. Dette er status per starten av september:

  • Om lag halvparten av fellesrådene oppgir at økte strømpriser har gitt «betydelige økonomiske utfordringer». Av disse har 85 prosent søkt/bedt om ekstra tilskudd fra kommunen (tilsvarende drøyt 40 prosent av alle fellesrådene i landet).
  • Av de som har vært i kontakt med kommunen, har 79 prosent vist til brevet som Kjersti Toppe sendte til kommunene om temaet i slutten av mai.

Status for de fellesrådene som har vært i kontakt med kommunen om ekstra tilskudd er per starten av september:

  • 30 prosent har fått ekstra tilskudd (tilsvarende tall i juni var 24 prosent)
  • 16 prosent har fått avslag (mot 7 prosent i juni).
  • 54 prosent oppgir at kommunen ikke har konkludert ennå (69 prosent svarte det samme i juni).

De fleste har iverksatt sparetiltak

Tallene viser med andre ord en liten økning i antall avklarte saker, men storparten av disse har endt med avslag på søknadene.

– Det bekymrer oss at hvert sjette fellesråd nå har fått avslag på søknaden til kommunen om ekstrabevilginger og at over halvparten fortsatt venter på svar, sier Marit Brandt Lågøyr.

Undersøkelsen viser også at størsteparten av fellesrådene har iverksatt tiltak for å spare strøm, både ved å senke brukstemperatur, flytte arrangementer ut av kirkebygg, investert i energibesparende installasjoner og så videre.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone