Nå kan lokalkirken søke om strømstøtte

«Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at færre kirker må redusere aktiviteten i advents- og julehøytiden 2022 som følge av høye strømutgifter, slik at publikum kan få en fin høytid», heter det fra regjeringen. Bildet viser Bryn kirke i Bærum. Foto: KA
Publisert: 31/10/2022
Maks støtte er 45.000 kroner per sokn. Søknadsfrist er 11. november.

Regjeringen åpnet mandag ordningen der fellesrådene kan søke om penger til å dekke strømutgifter den kommende tiden.

«Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at færre kirker må redusere aktiviteten i advents- og julehøytiden 2022 som følge av høye strømutgifter, slik at publikum kan få en fin høytid», heter det fra regjeringen.

Ordningen gjelder kirkelige fellesråd i prisområde 1, 2 og 5.

Fellesrådene kan søke om inntil 45.000 kroner per sokn.

Fristen for å søke er 11. november.

Les mer om ordningen på regjeringen.no eller gå direkte til søknadsportalen.

Tilskuddet blir utbetalt i 2022.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone