Tariff 2019

Publisert: 22/05/2019

Partene forhandlet om mellomoppgjøret for Den norske kirke (Dnk) 18. og 19. juni, som planlagt. Natt til 20. juni ble det enighet om å pause forhandlingene og å gjenoppta disse 25. juni. Det ble da oppnådd enighet. 

Rundskriv om iverksettelse av resultatet ble sendt ut 5. juli.

Pausen i Dnk-forhandlingene medførte at forhandlingene for KAs organisasjonsmedlemmer, som skulle vært holdt 20. juni, ble utsatt til 28. juni. Det ble da oppnådd enighet samme ettermiddag.

Rundskriv om iverksettelse av resultatet ble sendt ut fredag 5. juli.

Denne presentasjonen forklarer hvordan kombinasjonen av kronetillegg fra 1. mai og justering av garantilønnsstigen fra 1. august skal gjennomføres i praksis. Dette gjelder for menighetsråd/fellesråd og organisasjoner (ikke rettssubjektet Den norske kirke).

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone