I mål med lønnsoppgjøret for KAs organisasjonsmedlemmer

KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev. Foto: KA
Publisert: 28/06/2019
Lønnsoppgjøret for ansatte i kirkelige organisasjoner som er medlemmer i KA, er på linje med frontfaget og øvrige sammenlignbare sektorer.

– Vi er kommet til enighet om et resultat som ligger innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. Tilleggene som er gitt og justeringene av garantilønn, er tilsvarende det som ble avtalt for fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.

Fredag ettermiddag ble det oppnådd enighet mellom partene på den delen av KAs tariffområde som gjelder virksomheter utenfor Den norske kirke, vanligvis omtalt som KAs organisasjonsmedlemmer. Dette er K-stud, IKO, KIFO, Frivillighetssentralen i Vestby, Hekta og Kirkelig ressurssenter.

De berørte arbeidstakerorganisasjonene på denne delen av KAs tariffområde er Forskerforbundet, Fagforbundet, Presteforeningen, Kufo, Parat, Delta, Utdanningsforbundet, Samfunnsviterne og Akademikerforbundet.

Se vedlegg til protokollen for full oversikt over det anbefalte forslaget. Resultatet skal godkjennes av KAs styre, og hos fagforeningene iht. deres rutiner, med svarfrist fredag 5. juli. KA vil straks etter fristen, og forutsatt godkjenning, sende ut rundskriv om iverksetting.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone