Utfordrer trosministeren i innspurten mot ny lov

Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet (t.v) og Marit Halvorsen Hougsnæs i KA. Foto: Bo Mathisen og KA
Publisert: 09/02/2019
Marit Halvorsen Hougsnæs og Ingrid Vad Nilsen ber Kjell Ingolf Ropstad sørge for tverrpolitisk forankring av ny troslov, forbedring av tilhørighetsordningen, bevaring av kirkelige kulturminner og særskilt lovgivning for Den norske kirke.

– For tros- og livssynssektoren er det mye å glede seg over i Granavolden-plattformen, men på noen viktige områder gjenstår det likevel viktig arbeid, skriver administrerende direktør Marit Halvorsen Hougsnæs i KA og direktør Ingrid Vad Nilsen i en kronikk i Vårt Land lørdag.

De peker innledningsvis på at det er et mye å glede seg over i Granavolden-plattformen for tros- og livssynssektoren. De to første kulepunktene lyder slik:

  • Føre en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk, der lovgivning og finansieringsordninger bygger på prinsipper om likebehandling og tros- og livssynsfrihet.»
  • Sikre Den norske kirkes særlige stilling som landsdekkende og demokratisk folkekirke gjennom lovgivningen og forutsigbare finansieringsordninger.»

«Disse formuleringene peker i retning av en god avslutning på prosessen fram mot ny lov om tros- og livssynssamfunn. At målet om ‘en aktiv og støttende tros- og livssynspolitikk’ er tilbake i regjeringserklæringen (Jeløya-plattformen: ‘helhetlig og aktiv tros- og livssynspolitikk’), innebærer en anerkjennelse av tros- og livssynssamfunnene rolle i og bidrag til et godt samfunn. Dette underbygges ytterligere av punktet om at regjeringen vil ‘stimulere til økt samarbeid mellom kommunene og trossamfunnene for å løse sosiale og diakonale utfordringer’,» skriver de to direktørene.

Samtidig utfordrer de statsråd Kjell Ingolf Ropstad på fire områder: tverrpolitisk forankring av ny troslov, forbedring av tilhørighetsordningen, bevaring av kirkelige kulturminner og særskilt lovgivning for Den norske kirke.

Les hele kronikken på verdidebatt.no.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone