Ropstad: – Gleder meg til videre dialog med KA

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad (nr. to f.h.) sammen med KAs Trygve W. Jordheim (kommunikasjonssjef), Øystein Dahle (avdelingsdirektør), Marit Halvorsen Hougsnæs (adm.dir) og Knut Are Hole (avdelingsdirektør). Foto: Aurora Sæverud, BLD
Publisert: 27/02/2019
Marit Halvorsen Hougsnæs forventer tett dialog med departementet i innspurten mot ny trossamfunnslov. Tirsdag møtte hun og tre andre KA-ansatte trosminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Kirken har mange roller å forvalte, og jeg gleder meg til videre dialog med KA om dette, skriver trosminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på Twitter etter å ha tatt imot en delegasjon KA i departementet tirsdag ettermiddag.

Statsråden har varslet ferdig forslag til ny tros- og livssynssamfunnslov før sommeren. Det vil samtidig bli lagt fram en stortingsmelding om tros- og livssynspolitikken samt en stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (Ovf).

– Godt utgangspunkt for sluttføringen

«KA har positive forventninger til Regjeringens tros- og livssynspolitikk, blant annet fordi plattformen så positivt anerkjenner tros- og livssamfunnenes rolle og betydning for enkeltmennesker og som samfunnsskapende kraft. KA har også merket seg at plattformen – i likhet med Grunnlovens § 16 - understreker både prinsippet om likebehandling og Den norske kirkes særlige stilling. Det etablerer et godt utgangspunkt for arbeidet med å sluttføre forslaget om et nytt og helhetlig rammeverk på tros- og livssynsområdet,» skriver KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter i et notat som Ropstad fikk overrakt.

– Uttrykte forståelse for KAs anliggender

Administrerende direktør i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, opplevde statsråden både som engasjert og lyttende til innspillene.

– Det var et godt møte, og jeg er glad for at Ropstad uttrykte forståelse for våre anliggender. Vi forventer at KA og Kirkerådet involveres aktivt i det avsluttende arbeidet med den delen av ny trossamfunnslov som kun berører Den norske kirke, sier Hougsnæs.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone