Oppdatert 17.10.2008

Bevarings- og kassasjonsregler

Publisert: 18/01/2008
Last ned som pdf-fil
Her er reglementene, både for papirarkiv og elektronisk arkiv, presentert i én nedlastbar pdf.

Reglene er utarbeidet av KA ved KAs rådgiver i arkivsaker, tidligere kirkeverge i Mo i Rana Øyvind Grue.
Reglene som her er tilgjengelig som nedlastbare dokumenter, er godkjent av riksarkivaren.

Regelverket er et supplement til arkivnøkkelen som både menighetsråd, fellesråd, menighetsprest og prost skal bruke, og vi bli tatt inn i eventuelle senere opptrykk av arkivnøkkelen.

Last ned: Bevarings- og kassasjonsregler

Se også KA-rundskriv 01/08 om kassasjonsregler for elektronisk arkiv

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone