Kommentarer til systematisk del av arkivnøkkelen

Publisert: 11/05/2009

Kommentarene tilsvarer sidene 19-43 i den trykte utgaven av Arkivnøkkel for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost (KA 2001 - 2004)

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone