KA-rundskriv nr. 01/08 av 17. januar 2008

Bevarings- og kassasjonsregler for elektronisk arkivmateriale

Publisert: 17/01/2008
(KA-rundskriv 01/08) Riksarkivaren har i brev til KA datert 21.12.2007 gjort kjent vedtak om bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost vedrørende elektronisk arkivmateriale.

Riksarkivaren skriver slik;

Riksarkivaren godkjenner forslaget til bevarings- og kassasjonsbestemmelser for arkivmateriale i elektroniske sakarkiver i kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost. Bestemmelsene er basert på reglene for bevaring og kassasjon av papirbaserte arkiver i kirkelig fellesråd, sokneprest og prost, godkjent av Riksarkivaren den 21.01.04.

Det forutsettes at de kirkelige organene følger bestemmelsen om elektronisk arkivering av saksdokumenter i forskrift 01.12.1999 nr. 1566 og utfyllende og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver, kapitel IX. Blant annet skal de elektroniske systemer som benyttes til journalføring og arkivering av saksdokumenter, tilfredsstille de spesifikke kravene til elektronisk arkivering i Noark-standarden, og systemene skal være godkjent av Riksarkivaren for dette formålet, jf. ibid. § 2-1.

(Den nevnte forskriften finnes på Lovdata på denne lenken: http://www.lovdata.no/for/sf/kk/kk-19991201-1566.html)

Riksarkivaren anbefaler at bevarings- og kassasjonsbestemmelsene knyttes til arkivkoder i det elektroniske systemet før det tas i bruk.

Frank Grimstad
adm. dir


 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone