Tariff 2022

Det er hovedoppgjør på KA-sektoren i 2022.

Relevant informasjon som datoer, rapporter og annet bakgrunnsmateriale knyttet til årets hovedtariffoppgjør vil fortløpende bli publisert på denne siden.

Datoer for oppgjøret

Forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke vil finne sted 27. september, 11. oktober og 24. oktoberLes mer her.

Forhandlingene om organisasjonsavtalen (KA-medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner etter planen sted 1. november.

Tariffnotat og -konferanser

21. mars ble tariffnotatene sendt ut til KAs to medlemsgrupper.

For virksomheter i Den norske kirke:

For organisasjonsmedlemmer:

Partssammensatt utvalg om tilleggslønn

Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn er klar og ble publisert 21. april 2022. Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten presenterer partene hver sin skisse til mulige satser ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Arbeidet sendes nå videre til forhandlingsutvalgene og blir gjenstand for forhandling i hovedoppgjøret.

Powered by Cornerstone