Tariff 2022

Det er hovedoppgjør på KA-sektoren i 2022.

Relevant informasjon som datoer, rapporter og annet bakgrunnsmateriale knyttet til årets hovedtariffoppgjør vil fortløpende bli publisert på denne siden.

Datoer for oppgjøret

Forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke vil finne sted 27. september, 11. oktober og 24. oktober.

LES MER: Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør (27. september)

LES MER: Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon (27. september)

Forhandlingene om organisasjonsavtalen (KA-medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) finner etter planen sted 1. november.

Tariffnotat og -konferanser

21. mars ble tariffnotatene sendt ut til KAs to medlemsgrupper.

For virksomheter i Den norske kirke:

For organisasjonsmedlemmer:

Partssammensatt utvalg om tilleggslønn

Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn er klar og ble publisert 21. april 2022. Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten presenterer partene hver sin skisse til mulige satser ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Arbeidet sendes nå videre til forhandlingsutvalgene og blir gjenstand for forhandling i hovedoppgjøret.

Partssammensatt utvalg om lønnssystem

Rapport fra partssammensatt utvalg om lønnssystem i Den norske kirke ble ferdigstilt 15. juli. I mandatet het det blant annet: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å fremme forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren. Målsetningen med arbeidet er å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke ved hovedtariffoppgjøret i 2022.»

Powered by Cornerstone